จากกันไปง่ายๆ (Dễ Đến Dễ Đi)

 Quang Hung MasterD สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากกันไปง่ายๆ Quang Hung MasterD

D# | D#m |Dm | Gm |
Cm | F |A# | A#sus4 |

เธอเคยสัญD#ญาว่าไม่มีวันแยกกันF/D#ไปคำพูดนั้Dmนรู้ไหมทำฉันละลายทุกGmทีคิดว่าสองเรCmา..คงรักกันดีFดูเธอช่างแสA# | A#sus4นดี..

แต่สุดท้าD#ยทำไมเธอทำกันได้ลFกลับเป็นฉันยัDmงคงให้อภัยเธอในทุGmกทียอมเธอไปทุกครั้Cmงนะช่วยรู้ไว้ทีถาFมแค่นี้ถ้าจะมาหลอกลวA#ง..

ในคำว่ารัD#กของเธอนั้น..คือแบบไหนที่ผ่านมาหรือแค่อยากให้ฉัDmน..ทรมาน เลิกรากันฉันก็ทำได้เพียงยอมรัCmมองเธอเดินแยกทางไFป ไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัA#น..

มันนานแค่ไหD#น..ที่ตัวฉันไม่มีเธอยืนข้างกัน..ในที่เคยวาดฝัDmน ในวันนี้ ยังคงรักและยังคิดถึงกันอยู่ไหCmต่อให้รักฉันและเธFอมันสลายหายไปกับฝA#น..

เธD#อคงลืมฉันไปแล้วล่ะ ลืมFหมดแล้วเรื่องราวทั้งที่ฉัDmนยังจดจำทุกเรื่องราว..ไปGmกับแผลในใจต่อให้เจอปัญหCmาชีวิตมากมายรักที่ให้เธอนั้Fนก็ยังเหมือนเดิม.A# | A#7.

ต่อให้หัวใจD#จะร้าวราน ต่อให้ในมืD#mอจะว่างเปล่าอยากที่จะก้าวเดิDmนเรื่อยไป ไม่มานั่งจมอยู่กับฝัGmนไม่เป็นจริงก็เข้าใจถูกแล้Cmวที่ฉันโง่งมงายที่ยอมปล่อยเธอนั้Fนเดินจากไปง่ายดายA# | A#7..

* | ** | *** |

D# | D# |Dm | Dm |Cm | F |A# | A#7 |

*** |

D# | D#m |Dm | Gm |Cm | F |A# | A# |คอร์ดเพลง จากกันไปง่ายๆ Quang Hung MasterD

เนื้อเพลง จากกันไปง่ายๆ Quang Hung MasterD เธอเคยสัญญาว่าไม่มีวันแยกกันไป คำพูดนั้นรู้ไหมทำฉันละลายทุกที คิดว่าสองเรา คงรักกันดี ดูเธอช่างแสนดี แต่สุดท้ายทำไมเธอทำกันได้ลง กลับเป็นฉันยังคงให้อภัยเธอในทุกที ยอมเธอไปทุกครั้งนะช่วยรู้ไว้ที ถามแค่นี้ถ้าจะมาหลอกลวง ในคำว่ารักของเธอนั้น คือแบบไหน ที่ผ่านมาหรือแค่อยากให้ฉัน ทรมาน เลิกรากัน ฉันก็ทำได้เพียงยอมรับ มองเธอเดินแยกทางไป ไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัน มันนานแค่ไหน ที่ตัวฉันไม่มีเธอ ยืนข้างกัน ในที่เคยวาดฝัน ในวันนี้ ยังคงรัก และยังคิดถึงกันอยู่ไหม ต่อให้รักฉันและเธอมันสลายหายไปกับฝน เธอคงลืมฉันไปแล้วล่ะ ลืมหมดแล้วเรื่องราว ทั้งที่ฉันยังจดจำทุกเรื่องราว ไปกับแผลในใจ ต่อให้เจอปัญหาชีวิตมากมาย รักที่ให้เธอนั้นก็ยังเหมือนเดิม ต่อให้หัวใจจะร้าวราน ต่อให้ในมือจะว่างเปล่า อยากที่จะก้าวเดินเรื่อยไป ไม่มานั่งจม อยู่กับฝันไม่เป็นจริง ก็เข้าใจถูกแล้วที่ฉันโง่งมงาย ที่ยอมปล่อยเธอนั้นเดินจากไปง่ายดาย