Time Zone

 Three Man Down สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Time Zone Three Man Down
เนื้อร้อง/ทำนอง: Peerapon Iamjamratเรียบเรียง: Three Man Downสังกัดค่าย: GMM GRAMMYติดต่องานแสดง: 0866696099

G | Em |C | D |

 G  ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้Emาย อยากบินขึ้นไป   อยากไปอยู่บนฟ้Cาให้ไกลแสนไกล   ถ้าไม่ต้องเจอเธDอ คงดีใช่ไหม

 G  ตื่นมาพรุ่งนี้เหลือแต่ฉัEmน คงไม่เป็นไร   การได้พบได้เจCอผู้คนใหม่ ๆ   มันคงทำให้ฉันDลืมเธอไป

แต่Emฉันก็ไม่รู้ ว่าฉันพลาดตรงไหนหรือว่าวันDเวลายังผ่านไปนานไม่พอไม่Cว่านานเท่าไหร่ ไม่ว่าคุยกับใครยังDคงเหมือนเดิม

แค่สักGครั้ง ได้ไหม ให้ฉัEmนลืมเธอวิ่งไกลแค่Cไหน หนีเท่าไหร่ ไม่เคยDจะพ้นเลยเพราะว่าทุกGครั้งที่ตัวฉัน..หลับตาEmลงมีแต่ภาพเธCอ..ยิ่งฉันหนีไปไกลDเท่าไหร่ ก็ยิ่งคิดถึงเธGอ..

 G  ตอนนี้เธอยังตื่นอยู่ไหEmม จะอยู่กับใคร   หากฉันโทรไปหCา จะรับสายไหม   หรือว่าเธอแค่เลื่อDนผ่านฉันไป

 G  ทำไมตรงนี้เหลือแต่ฉันEm ที่ไม่เข้าใจ   การได้พบได้เจCอผู้คนใหม่ ๆ   มันกลับทำให้ฉันยิ่Dงคิดถึง

* | ** |

เวลาไม่เคยช่วยฉัน.. Em ยังมีแต่เธอเท่านั้นวิ่งหนีCเท่าไหร่ ไกลคนละฝั่ง ก็ยังDคิดถึงเธอ

G | Em |C | D |

* | ** |

G | Em |C | D |G |คอร์ดเพลง Time Zone Three Man Down

เนื้อเพลง Time Zone Three Man Down ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้าย อยากบินขึ้นไป อยากไปอยู่บนฟ้าให้ไกลแสนไกล ถ้าไม่ต้องเจอเธอ คงดีใช่ไหม ตื่นมาพรุ่งนี้เหลือแต่ฉัน คงไม่เป็นไร การได้พบได้เจอผู้คนใหม่ๆมันคงทำให้ฉันลืมเธอไป แต่ฉันก็ไม่รู้ ว่าฉันพลาดตรงไหน หรือว่าวันเวลายังผ่านไปนานไม่พอ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ไม่ว่าคุยกับใคร ยังคงเหมือนเดิม แค่สักครั้ง ได้ไหม ให้ฉันลืมเธอ วิ่งไกลแค่ไหน หนีเท่าไหร่ ไม่เคยจะพ้นเลย เพราะว่าทุกครั้งที่ตัวฉัน หลับตาลงมีแต่ภาพเธอ ยิ่งฉันหนีไปไกลเท่าไหร่ ก็ยิ่งคิดถึงเธอ ตอนนี้เธอยังตื่นอยู่ไหม จะอยู่กับใคร หากฉันโทรไปหา จะรับสายไหม หรือว่าเธอแค่เลื่อนผ่านฉันไป ทำไมตรงนี้เหลือแต่ฉัน ที่ไม่เข้าใจ การได้พบได้เจอผู้คนใหม่ๆมันกลับทำให้ฉันยิ่งคิดถึง เวลาไม่เคยช่วยฉัน ยังมีแต่เธอเท่านั้น วิ่งหนีเท่าไหร่ ไกลคนละฝั่ง ก็ยังคิดถึงเธอ