แก้มเจ้าอ่องต่อง

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แก้มเจ้าอ่องต่อง เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อภิวัฒน์เรียบเรียง: ครูเต้ยโปรดิวเซอร์: อภิวัฒน์ บุญเอนกสังกัดค่าย: Kuentin Studio (คืนถิ่น สตูดิโอ)ติดต่องานแสดง: 0816480904

Gm | Cm |Dm | Gm |

Gm | Cm |Dm | Gm |
Gm | Cm |Dm | Gm |

โอ้Gmวมาเป็นตาฮัก มาเป็นตาแพCmงแท้เด้ผู้สาวพ่Dmอกับแม่ของเจ้าเพิ้นเฮดแนวใGmด๋ส่าGmงมางามแท้เด้ เหลียวเบิ่งแก้มเจ้Cmามาอ่องต่องแก้Dmมของเจ้าน่ามองกว่าสิ่งใGm

หลCmงอ้ายหลงเจ้าเบิGmดหัวใจไปCmทางใด บ่ได้เลGmฮัCmก อ้ายฮักเจ้าแล้GmวอีนางเอยใจD#บอกเลยตัวจริF

วอนดวงดารGmาส่องแสงนำพาให้มาพบเจCmเธอเท่านั้Dmน คือเธอเท่านั้นในชีวิตนี้Gmวอนดาวบนฟ้Gmาบอกว่าพี่หนารักเธอด้วยใCmหากบ่มีไDmผ ขอร้องเปิดใจให้อ้ายได้บ่Gm

Gm | Cm |Dm | Gm |
Gm | Cm |Dm | Gm |

* | ** | *** |

Gm | Cm |Dm | Gm |
Gm | Cm |Dm | Gm |

** | *** | *** |

Gm | Cm | Dm | Gm | ( x2 )คอร์ดเพลง แก้มเจ้าอ่องต่อง เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง แก้มเจ้าอ่องต่อง เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย) โอ้วมาเป็นตาฮัก มาเป็นตาแพงแท้เด้ผู้สาว พ่อกับแม่ของเจ้าเพิ้นเฮดแนวใด๋ ส่างมางามแท้เด้ เหลียวเบิ่งแก้มเจ้ามาอ่องต่อง แก้มของเจ้าน่ามองกว่าสิ่งใด หลงอ้ายหลงเจ้าเบิดหัวใจ ไปทางใด บ่ได้เลย ฮัก อ้ายฮักเจ้าแล้วอีนางเอย ใจบอกเลยตัวจริง วอนดวงดาราส่องแสงนำพาให้มาพบเจอ เธอเท่านั้น คือเธอเท่านั้นในชีวิตนี้ วอนดาวบนฟ้าบอกว่าพี่หนารักเธอด้วยใจ หากบ่มีไผ ขอร้องเปิดใจให้อ้ายได้บ่