เสียหลัก

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียหลัก เต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก (ครูเต้ย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อภิวัฒน์เรียบเรียง: ครูเต้ยโปรดิวเซอร์: อภิวัฒน์ บุญเอนกสังกัดค่าย: Kuentin Studio (คืนถิ่น สตูดิโอ)ติดต่องานแสดง: 0816480904

อ้อนวอนดวงดารEาในนิทราค่ำคืนแสF#mนเยือกเย็นส่งคำฮักAให้เธอเห็น..ว่าฉันEคิดถึงเธอคือกำลังใจEในทุกวัน เป็นรอยยิ้F#mมฉันยามตื่นขอค่ำคืAนดลบันดาลให้เธอเห็นEใจ

E | F#m |A | E |

E | F#m |A | E |
E | F#m |A | E |

ดวงEอาทิตย์ส่องแสง ร้อนแรF#mง เรืองรองพอAเจอะเธอที่ไรBมันหนาEวัEนที่ไม่สบาย กับหัวใจF#mว่างเปล่าพอAเจอะเจ้า 15B นาที ก็หาEยดี

โอ้C#mยมาเป็นตาฮักแท้เด้B..เฮ็C#mดหัวใจอ้ายเซเสียหลัBได้แค่ฮัAก แค่แอบมัก อยากสิขC#mอได้บ่อยาAกให้เจ้าแนมเบิ่Bง..

*** |

E | F#m |A | E |
E | F#m |A | E |

* | ** | *** |

ขอค่ำคืAนดลบันดาลให้เธอเห็นEใจ

E | F#m | A | E | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง เสียหลัก เต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง เสียหลัก เต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก (ครูเต้ย) อ้อนวอนดวงดาราในนิทรา ค่ำคืนแสนเยือกเย็น ส่งคำฮักให้เธอเห็น ว่าฉันคิดถึงเธอ คือกำลังใจในทุกวัน เป็นรอยยิ้มฉันยามตื่น ขอค่ำคืนดลบันดาลให้เธอเห็นใจ ดวงอาทิตย์ส่องแสง ร้อนแรง เรืองรอง พอเจอะเธอที่ไรมันหนาว วันที่ไม่สบาย กับหัวใจว่างเปล่า พอเจอะเจ้า 15 นาที ก็หายดี โอ้ยมาเป็นตาฮักแท้เด้ เฮ็ดหัวใจอ้ายเซเสียหลัก ได้แค่ฮัก แค่แอบมัก อยากสิขอได้บ่ อยากให้เจ้าแนมเบิ่ง ขอค่ำคืนดลบันดาลให้เธอเห็นใจ