บักหน้าโง่

 ตั้ม ธเนศ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บักหน้าโง่ ตั้ม ธเนศ ฮักขอนแก่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศักดิ์สิทธิ์ ฮักขอนแก่นเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ศักดิ์สิทธิ์ ฮักขอนแก่นสังกัดค่าย: HUGKHONKEAN (ฮักขอนแก่น)ติดต่องานแสดง: 0994259451

C Em | Am Em |F | G |

กะสิเฮ็ดCคือว่า..บ่มีปัญหEmาอีหยังเกิดAmขึ้นพอฝืนFได้กะสิฝืน จนฮอดมื้อGบ่ไหวสิบ่ให้น้ำEm..ไหลออกตAmา กะให้มันผ่Emา..ลงหัวAmใจยังบ่อยDmากให้ไผD7..แนมเจ้าเป็นคนจั่งGซั่น

แต่พอนาCนนับวัน..มันยิ่งชัดเจEmนจนคนเขาAmส่าที่เจ้าให้Fเขามา..ข้องเกี่ยวในความสัมGพันธ์

เมื่อคนสงสัEmย..เรื่องเจ้ากับเขAmระหว่างสองEmเฮา เอาจั่งใด๋Amกันให้ไว้หน้D7าอ้ายแหน่ท่อนั้นถ้าบ่เป็นกาFร.. ลำบากเกินGไป

สิมีไผCอีกบ่น้อนาEmง ที่เฮ็ดสู่อย่Amางได้สำหรับโEmยอมให้หมู่Fด่าว่า บักหน้าโง่G อ้ายกะยอCม บ่อายหลอยขึ้นสวรFรค์กับเขาบ่ว่Gกะอย่าให้คนส่Emาว่าหลายผัวหลาAmยใจสิโง่ให้Fกว่านี้อีกกะได้G ขอเพียงอย่าไปจากCกัน.. G

ยอมหลับหูCหลับตา กล้ำกลืนฝืนมEmาเพื่อคำว่าฮักAmถึงหัวใจFสิล้มเสียหลัก ยับเยินเกือGบตาย

เขาตอบสนอEmง..ทุกโจทย์ตัณหAmอ้ายกะเบิ๊ดEmค่า ก้มหน้าทำAmใจนับถอยหลัDmงถึงวันนั้นวันไดG คงสิ้นเวรต่อCกัน

C Em | Am Em |F | G |

* | * |

สิโง่ให้Fกว่านี้อีกกะได้G จนกว่าสิไปจากCกันคอร์ดเพลง บักหน้าโง่ ตั้ม ธเนศ ฮักขอนแก่น

เนื้อเพลง บักหน้าโง่ ตั้ม ธเนศ ฮักขอนแก่น กะสิเฮ็ดคือว่า บ่มีปัญหาอีหยังเกิดขึ้น พอฝืนได้กะสิฝืน จนฮอดมื้อบ่ไหว สิบ่ให้น้ำ ไหลออกตา กะให้มันผ่า ลงหัวใจ ยังบ่อยากให้ไผ แนมเจ้าเป็นคนจั่งซั่น แต่พอนานนับวัน มันยิ่งชัดเจนจนคนเขาส่า ที่เจ้าให้เขามา ข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์ เมื่อคนสงสัย เรื่องเจ้ากับเขา ระหว่างสองเฮา เอาจั่งใด๋กัน ให้ไว้หน้าอ้ายแหน่ท่อนั้น ถ้าบ่เป็นการ ลำบากเกินไป สิมีไผอีกบ่น้อนาง ที่เฮ็ดสู่อย่างได้สำหรับโต ยอมให้หมู่ด่าว่า บักหน้าโง่ อ้ายกะยอม บ่อาย หลอยขึ้นสวรรค์กับเขาบ่ว่า กะอย่าให้คนส่าว่าหลายผัวหลายใจ สิโง่ให้กว่านี้อีกกะได้ ขอเพียงอย่าไปจากกัน ยอมหลับหูหลับตา กล้ำกลืนฝืนมาเพื่อคำว่าฮัก ถึงหัวใจสิล้มเสียหลัก ยับเยินเกือบตาย เขาตอบสนอง ทุกโจทย์ตัณหา อ้ายกะเบิ๊ดค่า ก้มหน้าทำใจ นับถอยหลังถึงวันนั้นวันได คงสิ้นเวรต่อกัน สิโง่ให้กว่านี้อีกกะได้ จนกว่าสิไปจากกัน