แค่ฝันไป

 Whal & Dolph สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ฝันไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: Whal & Dolphโปรดิวเซอร์: Whal & Dolphสังกัดค่าย: What The Duck

F# C#/F | D#m C#m |B | G#m C# |
F# C#/F | D#m C#m |B | G#m C# |

อะไรF#ที่เราได้เคยฝัน    C#/FมัD#mนก็ยังอยู่ตรงนั้C#mเหมือนเดิมBทุกอย่างแค่เพียงเธอหาG#mยไป ไม่C#เจอ

คนF#ที่เคยอยู่ตรงนี้   C#/FคนD#mที่เคยมีความหมายC#mใช่เธBอหรือเปล่า.. ที่เก็บความฝัG#mนฉันเอาC#ไว้

นาA#mน ถึงนานเท่าไรก็ยังนึBmaj7กถึงใจA#mไม่เคยได้ลืม ยังคงคิG#mดถึงเธอC#ตลอดมา

เก็บF#คืนวันที่ดี ที่เคยฝันA#7ไว้จบไปแล้G#mว จากไปแล้ว บอกตัวเอC#งให้เข้าใจช่วF#งเวลาดี ๆ ก็ต้องมีA#7วันหาD#mเหมือนวันG#mเก่า ๆ ที่สอC#งเราเคยมี แค่ฝัน..ไป..

วัF#นที่ใจได้หล่นหาย    C#/Fอะไร ๆD#m ก็เปลี่ยนไC#mแลกทุกBสิ่ง แลกทุกอย่างให้กลัG#mบไปเป็นเหมือนวันC#นั้น

* | ** |

F# | E A | D#m E | B C# |
F# | E A | D#m E | B C# |

เก็บGคืนวันที่ดี ที่เคยฝันB7ไว้จบไปแล้Amว จากไปแล้ว บอกตัวเอDงให้เข้าใจช่วGงเวลาดี ๆ ก็ต้องมีB7วันหาEmเหมือนวันAmเก่า ๆ ที่สอDงเราเคยมี แค่ฝัน..ไป..คอร์ดเพลง แค่ฝันไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ

เนื้อเพลง แค่ฝันไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ อะไรที่เราได้เคยฝัน มันก็ยังอยู่ตรงนั้น เหมือนเดิมทุกอย่าง แค่เพียงเธอหายไป ไม่เจอ คนที่เคยอยู่ตรงนี้ คนที่เคยมีความหมาย ใช่เธอหรือเปล่า ที่เก็บความฝันฉันเอาไว้ นาน ถึงนานเท่าไรก็ยังนึกถึง ใจไม่เคยได้ลืม ยังคงคิดถึงเธอตลอดมา เก็บคืนวันที่ดี ที่เคยฝันไว้ จบไปแล้ว จากไปแล้ว บอกตัวเองให้เข้าใจ ช่วงเวลาดีๆก็ต้องมีวันหาย เหมือนวันเก่าๆที่สองเราเคยมี แค่ฝันไป วันที่ใจได้หล่นหาย อะไรๆก็เปลี่ยนไป แลกทุกสิ่ง แลกทุกอย่าง ให้กลับไปเป็นเหมือนวันนั้น