รักสบาย

 WHATFALSE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักสบาย WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Suramarkดนตรี/โปรดิวเซอร์: Suramarkติดต่องานแสดง: 0817711351

D | Em |A7 | D |
D | Em |A7 | D |

รักDสบาย ใคร ๆ ก็รักสบEmายฉันเองก็รักสบาA7ย เธอเองก็รักสบDาย

* |

ไม่ผิดหรG7อกเธอ.. ที่เธอรังเกียจDฉันไม่ผิดหรอกเธA7อ.. ที่เธอไม่รักDกันไม่ผิดหรอกเธG7อ.. คนเรามีความDฝันไม่ผิดหรอกเธA7อ.. เป็นฉันก็เช่นDกัน

* | * |

ไม่ผิดหรอกเธG7อ.. ที่เธอนั้นรักDเขาไม่ผิดหรอกเธA7อ.. รวย ๆ แบบนั้น ใครก็Dเอาไม่ผิดหรอกเธG7อ.. ก็หล่อล่ำด้วยอย่างDเขาไม่ผิดหรอกเธA7อ.. เป็นฉันฉันก็Dเอา

* | * |

ไม่ผิดหรอกเธG7อ.. ก็อยากให้คิดดูสักDนิดว่าคนที่เธอจะฝากชีA7วิต.. เขารวยเพราะอะไรDเขาอาจจะพ่อแม่รวG7ย.. หรืออาจจะมีที่ดิDอาจจะขยันทำกิA7น.. หรืออาจไปโกงใครมD

* | * |คอร์ดเพลง รักสบาย WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง รักสบาย WHATFALSE (วอทฟอลซ์) รักสบาย ใครๆก็รักสบาย ฉันเองก็รักสบาย เธอเองก็รักสบาย ไม่ผิดหรอกเธอ ที่เธอรังเกียจฉัน ไม่ผิดหรอกเธอ ที่เธอไม่รักกัน ไม่ผิดหรอกเธอ คนเรามีความฝัน ไม่ผิดหรอกเธอ เป็นฉันก็เช่นกัน ไม่ผิดหรอกเธอ ที่เธอนั้นรักเขา ไม่ผิดหรอกเธอ รวยๆแบบนั้น ใครก็เอา ไม่ผิดหรอกเธอ ก็หล่อล่ำด้วยอย่างเขา ไม่ผิดหรอกเธอ เป็นฉันฉันก็เอา ไม่ผิดหรอกเธอ ก็อยากให้คิดดูสักนิด ว่าคนที่เธอจะฝากชีวิต เขารวยเพราะอะไร เขาอาจจะพ่อแม่รวย หรืออาจจะมีที่ดิน อาจจะขยันทำกิน หรืออาจไปโกงใครมา