แค่ฉันได้มอง (You)

 WHATFALSE สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ฉันได้มอง WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง: Surawat Chitsala (Whatfalse), ปัญญา รัตนมุงทำนอง: Surawat Chitsala (Whatfalse)ติดต่องานแสดง: 0817711351

G C | D G |
G C | D G |

G C | D G |
G C | D G |

สวยGงามเหลือCเกิน ตั้งแต่เด็DกเลยนะเธGรูปGร่างหน้าCตา..ดีแต่เด็DกเลยนะเธGยิ้GมเธอสวยCดี มีเสน่Dห์จริงนะเอGฉันGเลยละCเมอ อยากจะพDบ อยากจะเจG

เธC7อ..คือส่วนหนึ่ง..ในความคิดและจินตนาGการเธC7อ..คือส่วนหนึ่ง..ในความฝันและแรงบันดาลGใจเธC7อ..คือส่วนหนึ่D#ง ทำให้ฉันนั้นสู้ต่อDไป..

เธอเปรียบนางฟ้Gา..ที่มีเวทมB7นต์แม้เป็นแค่ควาCมเชื่อ  Dเธอเปรียบดั่งเสืGอ สร้างแรงพลัB7แม้เป็นแค่รูปCภาพ     Dเธอสร้างความหวังGให้ใครหลายคB7แม้เธอไม่เคยEmทราบ    E7ความสวยของเธอAmนั้นสร้างพลัDง แค่ฉันได้มG | E7อง..ความสวยของเธอAmนั้นสร้างพลัDง แค่ฉันได้มอง..

G C | D G |
G C | D G |

G | Gsus4 |G | Gsus4 |
G | Gsus4 |G | Gsus4 |

G D/F# | Em D |
G D/F# | Em D |
G D/F# | Em D |
G D/F# | C Bm Am G |

* | ** |

G E7 |

ความสวยของเธอAmนั้นสร้างพลัDง แค่ฉันได้มG | E7อง..ความสวยของเธอAmนั้นสร้างพลัDง แค่ฉันได้มอGง..คอร์ดเพลง แค่ฉันได้มอง WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง แค่ฉันได้มอง WHATFALSE (วอทฟอลซ์) สวยงามเหลือเกิน ตั้งแต่เด็กเลยนะเธอ รูปร่างหน้าตา ดีแต่เด็กเลยนะเธอ ยิ้มเธอสวยดี มีเสน่ห์จริงนะเออ ฉันเลยละเมอ อยากจะพบ อยากจะเจอ เธอ คือส่วนหนึ่ง ในความคิดและจินตนาการ เธอ คือส่วนหนึ่ง ในความฝันและแรงบันดาลใจ เธอ คือส่วนหนึ่ง ทำให้ฉันนั้นสู้ต่อไป เธอเปรียบนางฟ้า ที่มีเวทมนต์ แม้เป็นแค่ความเชื่อ เธอเปรียบดั่งเสือ สร้างแรงพลัง แม้เป็นแค่รูปภาพ เธอสร้างความหวังให้ใครหลายคน แม้เธอไม่เคยทราบ ความสวยของเธอนั้นสร้างพลัง แค่ฉันได้มอง ความสวยของเธอนั้นสร้างพลัง แค่ฉันได้มอง ความสวยของเธอนั้นสร้างพลัง แค่ฉันได้มอง ความสวยของเธอนั้นสร้างพลัง แค่ฉันได้มอง