วัดปะหล่ะ (TEST ME)

 4EVE แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วัดปะหล่ะ 4EVE
เนื้อร้อง/ทำนอง: URBOYTJ, Piyawat Meekruea, Prateep Siri-issrananเรียบเรียง: URBOYTJ, Chonlatas Chansiriโปรดิวเซอร์: URBOYTJติดต่องานแสดง: 0618844999

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

 C#  ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใคG#ร (ฉันไม่เหมือนใคร) A#m  และไม่ได้เหมือนเขาแน่F#นอน C#  ได้ข่าวว่าเขาอ่ะดีG#  เธอต้องดูฉันก่อA#m   ให้เธอจอF#ง ให้เธอได้เป็นที่หนึ่ง

 C#  ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใคG#รที่คู่ควร A#m  ก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขF#านี่หน่า C#  แต่ถ้าเธอได้ลองคิด (คิดสิ)   เปิดใจให้ออกมG#าได้รู้จักกันสักนิด Yeah A#m  แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจF#เธอตามหา..

เขารักเธอเท่าไรC# ฉันรักเธอมากกว่G#ไม่รู้ว่าเท่าไA#mร But I love you moF#reเขาให้เท่าไรC# (ให้เท่าไร)จะให้มากกว่านั้G#น (ฉันแน่ใจ)อยากจะท้A#mา มีใครให้มากกว่าฉันวัดF#กันเลยฉันคG#งไม่แพ้

 C#  Listen, I’ve got something to sayG# to you.   I’m just the onA#me who loves you more.   YeF#ah, Let’s checG#k it out.

 C#  เธออยู่กับเขาก็ดีG#.. A#m  แต่อยู่กับฉันจะดีF#กว่า.. C#  ถ้าอยากรู้จักกัG#น ขอสักวันได้เปA#mล่า (I’m OK)   นัดมาเหF#อะ เธอจะลืมเขาG#แน่นอน

* | ** |

 C#  อยากให้ลองมาวัดกันดู  G# สักวันเธอจะได้รู้   คA#mนที่เธอมองข้ามอย่างฉัน มันไม่ยอม   รักF#เธอมากกว่าเขาG#อีก แค่เธอลอง

 C#  Baby baby baby babe I want your lovG#e   Baby baby baby babe I need your lovA#me   ขอแค่ให้ได้รัก แค่ได้รักกับเF# G#ธอ..

** |

 C#  ขอแค่เธอได้ลองคิด (คิดสิ)   เปิดใจให้ออกมG#า ได้รู้จักกันสักนิด Yeah..   A#m   วัดF#กันเลยฉันคงG#ไม่แพ้ใคร

*** |

C# | G# |A#m | F# |C# |คอร์ดเพลง วัดปะหล่ะ 4EVE

เนื้อเพลง วัดปะหล่ะ 4EVE ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใคร (ฉันไม่เหมือนใคร) และไม่ได้เหมือนเขาแน่นอน ได้ข่าวว่าเขาอ่ะดี เธอต้องดูฉันก่อน ให้เธอจอง ให้เธอได้เป็นที่หนึ่ง ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควร ก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่หน่า แต่ถ้าเธอได้ลองคิด (คิดสิ) เปิดใจให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิด Yeah แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหา เขารักเธอเท่าไร ฉันรักเธอมากกว่า ไม่รู้ว่าเท่าไร But I love you more เขาให้เท่าไร (ให้เท่าไร) จะให้มากกว่านั้น (ฉันแน่ใจ) อยากจะท้า มีใครให้มากกว่าฉัน วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ Listen, I’ve got something to say to you I’m just the one who loves you more Yeah, Let’s check it out เธออยู่กับเขาก็ดี แต่อยู่กับฉันจะดีกว่า ถ้าอยากรู้จักกัน ขอสักวันได้เปล่า (I’m OK) นัดมาเหอะ เธอจะลืมเขาแน่นอน อยากให้ลองมาวัดกันดู สักวันเธอจะได้รู้ คนที่เธอมองข้ามอย่างฉัน มันไม่ยอม รักเธอมากกว่าเขาอีก แค่เธอลอง Baby baby baby babe I want your love Baby baby baby babe I need your love ขอแค่ให้ได้รัก แค่ได้รักกับเธอ ขอแค่เธอได้ลองคิด (คิดสิ) เปิดใจให้ออกมา ได้รู้จักกันสักนิด Yeah วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใคร