ขุนแผนอกหัก

  บอม ธนัฐชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขุนแผนอกหัก บอม ธนัฐชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: จักษุ์ เมืองสาเกตุเรียบเรียง: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์เรคคอร์ด

C | Em |F G | C |

F G | Em Am |Dm G | C |

ขุนแผCน..มีแฟนGมาแล้วหลาAmยคนทะนงCตน..ว่าเพิ่Gนนี่เป็นคนAmหล่อแจกฮัFกผู้สาวเรื่อยไGป  บ่Emมีคำว่าพAmได้ฮักDmแล้วกะไปต่Dอ บ่มีมื้อGเซา

แล้วมื้อCหนึ่ง..ก็เจGอกับนางวันAmทองผู้งิงใจCสอง..ตามGทำนองเรื่องเว้AmขุนแผFนแสนสะท้าGน.. ตกหลุมEmรักนางเต็มเปAmตั้งใจDmสิเอาหัวใจGหยุดไว้ตรงนี้C

เมื่อขุนแผFน..เป็นแฟGนกับนางวันAmทองกรรมตGามสนFอง เพราะฮัGกวันทองเต็มที่Cพ่อหนุ่มร้อยรัGก..อกหัEmกบ่มีชิ้นAmดีวันทองมีสองสาDmมี เจ็บอิหลีG วันที่ถูกทิ้C

ขุนแผCน..หลายแฟGน แต่หนึ่งดวงAmใจวันทอCงคือเฮ็ดกันได้G แผนฮักเจ้าAmจริงมื้อนี่Fขุนแผนเจ็บหลGาย เพราEmะถูกวันทองทิ้AmหนาวใจDmจนไข้คาคิGง เพราะวันทองCหลอก

** |

C G | Am |C G | Am |
F G | Em Am |Dm G | C |

** |

วันทอAmงมีสองสาDmมี เจ็บอิหลีG วันที่Cถูกทิ้ง

F G | Em Am |Dm G | C |C |คอร์ดเพลง ขุนแผนอกหัก บอม ธนัฐชัย

เนื้อเพลง ขุนแผนอกหัก บอม ธนัฐชัย ขุนแผน มีแฟนมาแล้วหลายคน ทะนงตน ว่าเพิ่นนี่เป็นคนหล่อ แจกฮักผู้สาวเรื่อยไป บ่มีคำว่าพอ ได้ฮักแล้วกะไปต่อ บ่มีมื้อเซา แล้วมื้อหนึ่ง ก็เจอกับนางวันทอง ผู้งิงใจสอง ตามทำนองเรื่องเว้า ขุนแผนแสนสะท้าน ตกหลุมรักนางเต็มเปา ตั้งใจสิเอาหัวใจหยุดไว้ตรงนี้ เมื่อขุนแผน เป็นแฟนกับนางวันทอง กรรมตามสนอง เพราะฮักวันทองเต็มที่ พ่อหนุ่มร้อยรัก อกหักบ่มีชิ้นดี วันทองมีสองสามี เจ็บอิหลี วันที่ถูกทิ้ง ขุนแผน หลายแฟน แต่หนึ่งดวงใจ วันทองคือเฮ็ดกันได้ แผนฮักเจ้าจริง มื้อนี่ขุนแผนเจ็บหลาย เพราะถูกวันทองทิ้ง หนาวใจจนไข้คาคิง เพราะวันทองหลอก วันทองมีสองสามี เจ็บอิหลี วันที่ถูกทิ้ง