ไปหาทำ

 BowkyLion สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปหาทำ BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง: bowkylionเรียบเรียง: yoryeeyeeโปรดิวเซอร์: bowkylion, yoryeeyeeสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572

Dm G | C Am |
Dm G | C Am |

ตื่นมาตอนเช้Dmาไม่ออกไปหาGเธอเย็นเหรCอฉันออกไปหาAmทำก็ใช้DmชีวิตประจำG ตื่นค่ำC นอนเช้Am

เธอบอกว่าฉัDmนน่ะไม่ค่อยสนGเธอใช่เหรCอที่บอกว่าทำAmงานเข้าใDmจว่าฉันรำคาGญ โถ่เธC Amอ..

ฉัFนมีอะไร..ตั้งCมากมายที่ต้องทำร่าFงกายเริ่มเหนื่อย ส่งCสัญญาณว่าเริ่มพังทิ้งDmให้เธอรอ..มาEmตั้งนานหลายวันกลับกันแล้วฉันDmนั้นมีอะไรบอกเธC

ถ้ามีเวลDmาก็มาหากันGหน่อยจับCมือกันแล้วห้ามAmปล่อยอยาDmกจะเจอหน้าเธGอบ่อยกว่าCนี้(ไปAmหาทำ)ให้เธอช่วยชาร์Dmจชีวิตแล้วไปGต่อนับCวันรอทุกนAmาทีใกล้DmเธอมันดีGที่สุดเลC Am

comDme on baGby ชาร์Cจชีวิต like crAmazyให้Dmฉันได้เดินต่อไปโดGยไม่สะดุดใช้Cชีวิตครั้งนึง ก็ต้อAmงเอาให้สุด

foDmr a miGnute สักCนิด if you letAm meมีDmเธอมันดีGที่สุดเลC Amย..

Dm G | C Am |
Dm G | C Am |

* | * |คอร์ดเพลง ไปหาทำ BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน

เนื้อเพลง ไปหาทำ BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน ตื่นมาตอนเช้าไม่ออกไปหาเธอ เย็นเหรอฉันออกไปหาทำ ก็ใช้ชีวิตประจำ ตื่นค่ำ นอนเช้า เธอบอกว่าฉันน่ะไม่ค่อยสนเธอ ใช่เหรอที่บอกว่าทำงาน เข้าใจว่าฉันรำคาญ โถ่เธอ ฉันมีอะไร ตั้งมากมายที่ต้องทำ ร่างกายเริ่มเหนื่อย ส่งสัญญาณว่าเริ่มพัง ทิ้งให้เธอรอ มาตั้งนานหลายวัน กลับกันแล้วฉันนั้นมีอะไรบอกเธอ ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย จับมือกันแล้วห้ามปล่อย อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้ (ไปหาทำ) ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ นับวันรอทุกนาที ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย come on baby ชาร์จชีวิต like crazy ให้ฉันได้เดินต่อไปโดยไม่สะดุด ใช้ชีวิตครั้งนึง ก็ต้องเอาให้สุด for a minute สักนิด if you let me มีเธอมันดีที่สุดเลย