ขอคืน

 Boyscout สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอคืน ต๊ะ Boyscout บอยสเก๊าท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรสังกัดค่าย: RS

G | Bm |C | D |
G | Bm |C | D |

 G  หากคำว่ารักBm..ที่ฉันทุ่มเทใCห้ไป   ไม่เคDยสนใจ G  หากความจริงใBmจ..ไม่มีค่าเพียงพC   ฉันขอDทวงคืนได้ไหม..

G Bm | C D |

 G  ฝากหนึ่งชีวิBmต..กับคนที่เราCไว้ใจ   เลยให้Dทุกอย่าง G  กลับถูกหักหลัBmง หลอกกันทุกอย่างเลC   ไม่รู้Dจะทำอย่างไรG

 C  กำลังใจ อาจBmจะสร้างใหม่   ไม่นาAmนมันคงจDะกลับมG C  วันเวลา..ที่Bmมันหายไป   ขอAmคืนได้ไหGมเวลD

   ได้หรือเปล่Gา ขอคืBmน เอาไปเริ่มใหCม่   กับใครสักคDนที่ไม่ใจร้าG   ขอคืBmน เพราะมันเสียดาC   ส่วนความรักนั้Dน ฉันคงให้ทาG   ขอคืBmน.. (ขอคืC Dน)

E D | E D |
C G | D C D |

 G  กับสิ่งเหล่านั้Bmน..ที่ฉันให้เธอCไป   ไม่เคDยเข้าใจ G  ให้เธอจำไว้Bm ไม่มีแม้สักคนC   จะให้Dเธอเท่ากับฉัG

* | ** | ** | ** |

E |คอร์ดเพลง ขอคืน ต๊ะ Boyscout บอยสเก๊าท์

เนื้อเพลง ขอคืน ต๊ะ Boyscout บอยสเก๊าท์ หากคำว่ารัก ที่ฉันทุ่มเทให้ไป ไม่เคยสนใจ หากความจริงใจ ไม่มีค่าเพียงพอ ฉันขอทวงคืนได้ไหม ฝากหนึ่งชีวิต กับคนที่เราไว้ใจ เลยให้ทุกอย่าง กลับถูกหักหลัง หลอกกันทุกอย่างเลย ไม่รู้จะทำอย่างไร กำลังใจ อาจจะสร้างใหม่ ไม่นานมันคงจะกลับมา วันเวลา ที่มันหายไป ขอคืนได้ไหมเวลา ได้หรือเปล่า ขอคืน เอาไปเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ไม่ใจร้าย ขอคืน เพราะมันเสียดาย ส่วนความรักนั้น ฉันคงให้ทาน ขอคืน (ขอคืน) กับสิ่งเหล่านั้น ที่ฉันให้เธอไป ไม่เคยเข้าใจ ให้เธอจำไว้ ไม่มีแม้สักคน จะให้เธอเท่ากับฉัน