ชั่วชีวิต

 Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชั่วชีวิต COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดํารงค์กุล, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktailสังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

ชั่วชีวิตฉัG#น จะดีหรือร้าย ใครตัดสินD#/Gกันจะเลวหรือดีมันอยู่ที่ฉันFmทำไม่ใช่เพราะใครD#สั่ง ไม่ใช่เพราะใครC#บอกฉัน.. D#

ชั่วชีวิตฉัG#น ให้มองย้อนไป ฉันไม่เคยเสียD#/Gใจฉันทำทุกทางทุ่มเทหมดหัวFmใจทุกสิ่งที่ทำD#ลงไปจะมีแค่เพียC#งเรื่องเดีD#ยวคือเธอ

 G#  มันอาจจะเป็นเรื่องเดียD#/Gวที่ฉันรู้สึFm   มันอาจจะเป็นเรื่องเดียD#วที่ฉันเสียใจC#   ทำเท่าไCmร ทำแค่ไหC#น ยังไง   เธอไม่D#เคยมองเห็นฉัน

 G#  มันอาจจะเป็นเรื่องเดียD#/Gวที่ฉันร้องไFmห้   มันอาจจะเป็นครั้งเดียD#วที่ฉันผิดหวัC#   ทำแทบตาCmย ไร้ความหมC# | D#าย..   ชั่วชีวิตฉัC#นชะตาฉันเขียนมันเอง   แต่ชีวิตฉันD#ไม่อาจจะเขียนเธอเป็นของฉันได้

G# | D#/G |Fm | C# |

ชั่วชีวิตฉัG#น ไม่เคยเรียกร้องให้ใครต้องเห็นD#/Gใจยากเย็นแทบตายฉันไม่เคยง้อFmใครทุกสิ่งที่ทำD#ลงไปจะมีแค่เพียC#งเรื่องเดีD#ยวคือเธอ

* | ** |

Fm | Fm |C# | C# |Fm | Fm |C# | D# |

* | ** |

G# | D#/G |

   ชั่วชีวิตฉัC#นชะตาฉันเขียนมันเอง   แต่ชีวิตฉันD#ไม่อาจจะเขียนเธอเป็นของฉันได้

G# | D#/G |Fm | D# |

ชั่วชีวิตฉัG#น จะดีหรือร้าย ใครตัดสินD#/Gกันจะเลวหรือดีมันอยู่ที่ฉัFmนทำไม่ใช่เพราะใครD#สั่ง จะมีแค่เพียC#งเรื่องเดียวคอร์ดเพลง ชั่วชีวิต COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง ชั่วชีวิต COCKTAIL ค็อกเทล ชั่วชีวิตฉัน จะดีหรือร้าย ใครตัดสินกัน จะเลวหรือดีมันอยู่ที่ฉันทำ ไม่ใช่เพราะใครสั่ง ไม่ใช่เพราะใครบอกฉัน ชั่วชีวิตฉัน ให้มองย้อนไป ฉันไม่เคยเสียใจ ฉันทำทุกทางทุ่มเทหมดหัวใจ ทุกสิ่งที่ทำลงไป จะมีแค่เพียงเรื่องเดียวคือเธอ มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ฉันรู้สึก มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ฉันเสียใจ ทำเท่าไร ทำแค่ไหน ยังไง เธอไม่เคยมองเห็นฉัน มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ฉันร้องไห้ มันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่ฉันผิดหวัง ทำแทบตาย ไร้ความหมาย ชั่วชีวิตฉันชะตาฉันเขียนมันเอง แต่ชีวิตฉันไม่อาจจะเขียนเธอเป็นของฉันได้ ชั่วชีวิตฉัน ไม่เคยเรียกร้องให้ใครต้องเห็นใจ ยากเย็นแทบตายฉันไม่เคยง้อใคร ทุกสิ่งที่ทำลงไป จะมีแค่เพียงเรื่องเดียวคือเธอ ชั่วชีวิตฉันชะตาฉันเขียนมันเอง แต่ชีวิตฉันไม่อาจจะเขียนเธอเป็นของฉันได้ ชั่วชีวิตฉัน จะดีหรือร้าย ใครตัดสินกัน จะเลวหรือดีมันอยู่ที่ฉันทำ ไม่ใช่เพราะใครสั่ง จะมีแค่เพียงเรื่องเดียว