ไม่นานก็ชิน

 เอฟ วรัญญู FIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน FIN วงฟิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอฟ วงFINเรียบเรียง/ดนตรี: เป้ วงFIN, ปาล์ม วงFIN

G | D/F# |Em | D |

บอGกตัวเองไม่ต้องเสียใD/F#กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงCใยว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยGสน

เก็Gบอาการเอาไว้ข้างในD/F#ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนCรนเหมือนคนไม่มีวิญญาG

แม้Emว่าความเจ็บช้ำD จะกัดกินฉันCความเจ็บเหล่านั้Gน..ไม่เคยD/F#จางฉัEmนต้องอยู่ให้ไหDต้องเดินต่อไปC แม้ไม่มีเธD

แผลGในใจ..จะลึกD/F#เพียงใดเจ็บแต่ไม่Emถึงตาย อีกCไม่นานก็ชินน้ำGในตาหยุดไหD/F#ลวันใด บอกตัวเอEmงให้จำอย่าCไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ

G | D/F# |C | G |

บอGกตัวเองต้องอยู่ให้ไหD/F#แม้ต้องเดินคนเดียวตลอCดไปไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเG | D/F#อง

* | ** |

G | D/F# |C | G |
G | D/F# |C | G |

* | ** | ** |

G | D/F# | C | G | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน FIN วงฟิน

เนื้อเพลง ไม่นานก็ชิน FIN วงฟิน บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน เก็บอาการเอาไว้ข้างใน ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน เหมือนคนไม่มีวิญญาณ แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน น้ำในตาหยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหว แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง