ใช้ปากเป็นอย่างเดียว

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใช้ปากเป็นอย่างเดียว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง: อุดมศักดิ์ หุ่นพยนต์ทำนอง: วุฒิชัย สมบัติจินดาเรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

Em G | Am D | G D | G |

ฟังดูดีG ทุกสิ่Dงที่เธอเอื้อนเอ่EmฉันอยาDกเชื่อหมดใจCเลย ถ้าเคDยทำได้สักวัG D

ลิ้นเธอคงไวG หัวใจDวิ่งตามไม่ทัEmคำรักDที่เธอพูดมันC เลยเป็นDแค่เศษน้ำลาG

บอกว่ารัAmก ว่ามีแต่ฉัDแต่อีกวัGนเห็นไปกับใคEmปากที่มัAmนไม่มากับใจD หุบไว้ดีGกว่า

คำว่ารักC ใช้ปากDอย่างเดียวไม่ได้Gอดไม่ไหAmว ก็เอาไปใช้Dกระเดือกข้าวGปลาคำว่ารักC..เธอเลื่อนลอBmย วันนี้Emฉันถอยดีกว่าหมดเวลAmา..กับรัDกของคนมักง่Gาย

Em G | Am D | G D | G |

คนจริงใจG ไม่ห่อDขายในเซเว่Emถ้าอยาDกพิสูจน์ว่าเป็Cน ต้องทำDให้เห็นด้วยตG D

พูดเป็นพันคำG ไม่ทำDก็ไม่มีค่EmคำรักDที่เธอให้มCา มันเป็นDแค่เศษน้ำลาG

* | ** |

C D | G Em |Am D | G |

** |

อยู่ไม่ไหAmว.. ที่ใช้Dปากเป็นอย่างGเดียว

Em G | Am D | G D | G |คอร์ดเพลง ใช้ปากเป็นอย่างเดียว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง ใช้ปากเป็นอย่างเดียว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม ฟังดูดี ทุกสิ่งที่เธอเอื้อนเอ่ย ฉันอยากเชื่อหมดใจเลย ถ้าเคยทำได้สักวัน ลิ้นเธอคงไว หัวใจวิ่งตามไม่ทัน คำรักที่เธอพูดมัน เลยเป็นแค่เศษน้ำลาย บอกว่ารัก ว่ามีแต่ฉัน แต่อีกวันเห็นไปกับใคร ปากที่มันไม่มากับใจ หุบไว้ดีกว่า คำว่ารัก ใช้ปากอย่างเดียวไม่ได้ อดไม่ไหว ก็เอาไปใช้กระเดือกข้าวปลา คำว่ารัก เธอเลื่อนลอย วันนี้ฉันถอยดีกว่า หมดเวลา กับรักของคนมักง่าย คนจริงใจ ไม่ห่อขายในเซเว่น ถ้าอยากพิสูจน์ว่าเป็น ต้องทำให้เห็นด้วยตา พูดเป็นพันคำ ไม่ทำก็ไม่มีค่า คำรักที่เธอให้มา มันเป็นแค่เศษน้ำลาย อยู่ไม่ไหว ที่ใช้ปากเป็นอย่างเดียว