ช่วงอันตราย

 วิด ไฮเปอร์ Hyper สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

G | Bm |Am | D |

เข้าใจG..ว่าเธออยากคุยกับฉัBmดีใAmจ..ที่เธอนั้นคิดถึงกัDแต่ฉัGน..ว่าเราตกลงกันแล้Bmว่าเรAmาคิดถึงและคุยกันได้แค่ไหD

ช่วงเวลาไหEmน..ที่เราพูดคุยกัCช่วยเวลาไหEmน..ที่เราห้ามคุยกัCเธอบอกฉันAmว่าเธอเข้าใจว่าฐานBmะเราเป็นแบบไหนแต่ทำไมC..เธอจึงได้โทรมาหD

อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้G บอกตั้งกี่หBmตัวจริงอีกคAmน..ของฉัDนเขาจะสงสัGอย่าเพิ่งโทรมาได้ไหCให้ผ่านช่วงอันตราBmยนี้ไปEแล้วค่อAmยโทรมาหนำใจพูดคุยCให้สายนั้นไหDม้ ก็ได้เลยเธอ

G | Bm |Am | D |

เข้าใจG..ว่าเราตกลงกันแล้BmสงสัAmย ทำไมยังโทรหาDกันหรือเธGอ..จะเจตนาแบบBmนั้นให้ฉันAmนั้นต้องเดือดร้อน ต้องการใช่ไหD

* | ** |

C | Bm |Am D | G |

อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหCให้ผ่านช่วงอันตราBmยนี้ไปEแล้วค่อAmยโทรมาหนำใจพูดคุยCให้สายนั้นไหDม้ ก็ได้เลยเธG

แล้วค่อAmยโทรมาหนำใจพูดคุยCให้สายนั้นไหDม้ ก็ได้เลยเธอ

G | Bm |Am | D |G |คอร์ดเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ช่วงอันตราย วิด ไฮเปอร์ Hyper เข้าใจ ว่าเธออยากคุยกับฉัน ดีใจ ที่เธอนั้นคิดถึงกัน แต่ฉัน ว่าเราตกลงกันแล้ว ว่าเราคิดถึงและคุยกันได้แค่ไหน ช่วงเวลาไหน ที่เราพูดคุยกัน ช่วยเวลาไหน ที่เราห้ามคุยกัน เธอบอกฉันว่าเธอเข้าใจ ว่าฐานะเราเป็นแบบไหน แต่ทำไม เธอจึงได้โทรมาหา อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ บอกตั้งกี่หน ตัวจริงอีกคน ของฉันเขาจะสงสัย อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหม ให้ผ่านช่วงอันตรายนี้ไป แล้วค่อยโทรมาหนำใจ พูดคุยให้สายนั้นไหม้ ก็ได้เลยเธอ เข้าใจ ว่าเราตกลงกันแล้ว สงสัย ทำไมยังโทรหากัน หรือเธอ จะเจตนาแบบนั้น ให้ฉันนั้นต้องเดือดร้อน ต้องการใช่ไหม อย่าเพิ่งโทรมาได้ไหม ให้ผ่านช่วงอันตรายนี้ไป แล้วค่อยโทรมาหนำใจ พูดคุยให้สายนั้นไหม้ ก็ได้เลยเธอ แล้วค่อยโทรมาหนำใจ พูดคุยให้สายนั้นไหม้ ก็ได้เลยเธอ