ดูนางให้ดูเสื้อ

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

F | F |F | C |

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# C | F | C |

โดนคนFหน้าตาดีหลDmอกร้องไม่ออA#ก บอกใครไม่ได้Cรู้หน้Fา แต่ว่าไม่รู้ใGmหน้าตาอย่างใสA# ใจร้ายอย่างเสืC

บอกกันไปF บอกต่อกันมDmคบคนดูหน้A#า ซื้อผ้Cาให้ดูเนื้FจะไปขอFเขาดูพร่ำเพื่Gmไม่ทันดูเนื้Cอ กลัวสากกะเบือเคาะกระบาF C

หน้A#าก็ดูCไม่ได้F..    เนื้Gmอก็ไม่Cให้ดูFแล้วทำA#ยังไงให้รู้F..   ดูGmที่เสื้อCแล้วกัF

ใส่เสื้อขาA#ว เขาว่าหนีCแฟนเที่Fยวใส่เสื้อเขีCยว เขาว่าอ่อยเอามัFใส่เสื้อฟ้A#า เขาว่ากิ้Cกเป็นพัFใส่เสื้อน้ำตาGmล เขาว่าเอาแต่ใC

ใส่เสื้อเทA#า เขาว่าเผลอเป็นแย่Fใส่เสื้อแดCง เขาว่าแรง ว่าร้าFใส่เสื้อดำA# เขาว่าเพิ่Cงช้ำใจFถ้าใส่เสื้อGm | Cลายหลายใจร้อยเปอเซ็นFต์

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# C | F C |

ค่อย ๆ มอFงจ้องดูที่เสื้Dmเชื่อ ไม่เชื่A#อ ต้องฟัCงเอาไว้FราตรีDmคืนนี้ยังอีกไกGmเผื่อจะเจอใคA#ร..ที่รักเราจริC

ตาดีได้F ตาร้ายก็ร่Dmวงไม่ทันได้ควA#ง ก็อาCจจะโดนทิ้Fติดอย่างเดีDmยวที่ไม่มีอ้างอิGmแบบว่าคนรักจริCง เขาใส่เสื้อสีอะไF C

* | ** | *** |

** | *** | ** | *** |

F | Dm |A# | C |
F | Dm |A# C | F |คอร์ดเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง ดูนางให้ดูเสื้อ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม โดนคนหน้าตาดีหลอก ร้องไม่ออก บอกใครไม่ได้ รู้หน้า แต่ว่าไม่รู้ใจ หน้าตาอย่างใส ใจร้ายอย่างเสือ บอกกันไป บอกต่อกันมา คบคนดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จะไปขอเขาดูพร่ำเพื่อ ไม่ทันดูเนื้อ กลัวสากกะเบือเคาะกระบาน หน้าก็ดูไม่ได้ เนื้อก็ไม่ให้ดู แล้วทำยังไงให้รู้ ดูที่เสื้อแล้วกัน ใส่เสื้อขาว เขาว่าหนีแฟนเที่ยว ใส่เสื้อเขียว เขาว่าอ่อยเอามัน ใส่เสื้อฟ้า เขาว่ากิ้กเป็นพัน ใส่เสื้อน้ำตาล เขาว่าเอาแต่ใจ ใส่เสื้อเทา เขาว่าเผลอเป็นแย่ง ใส่เสื้อแดง เขาว่าแรง ว่าร้าย ใส่เสื้อดำ เขาว่าเพิ่งช้ำใจ ถ้าใส่เสื้อลาย หลายใจร้อยเปอเซ็นต์ ค่อยๆมองจ้องดูที่เสื้อ เชื่อ ไม่เชื่อ ต้องฟังเอาไว้ ราตรีคืนนี้ยังอีกไกล เผื่อจะเจอใคร ที่รักเราจริง ตาดีได้ ตาร้ายก็ร่วง ไม่ทันได้ควง ก็อาจจะโดนทิ้ง ติดอย่างเดียวที่ไม่มีอ้างอิง แบบว่าคนรักจริง เขาใส่เสื้อสีอะไร