กะเทยไม่เคยนอกใจ

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะเทยไม่เคยนอกใจ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

Em D | C D |
Em D | C D |
Am C | D |

อยากจะขEmอแค่คDนที่เข้าใจCรักคAmนที่ร่างเป็นชาDย แต่ใจเป็นหญิGสาAmวประเภทฉัDน เหมือนถูBmกสวรรค์ทอดทิ้Emไม่มีAmความหมายจริง ๆ โดนเขาชิงB7ชัง

เกิดมายอEmม และพร้อDมให้หลอกลวCค่ำคืนฉัAmนต้องยืนควDงกับความผิดหวัGสาAmวประเภทสอDง บินกลัBmบก่อนฟ้าจะสาEmเขาด่AmาทุเรศทุรัDง ต้องฟังทั้งน้ำGตา   G7

ทั้งหัวใจCที่มีD ก็เป็นสตBmรีนางหนึ่Emแค่ขอAmกะเทยไปถึDงสักครึ่งฟ้G G7ขอโอกาCสฉันทีD ให้ฉันมีBmดังปรารถนEmขอใคAmรสักคนช่วยมCา..พาฉันDไป..

ฉันเป็นกะเทGย รักใครไม่เคBmยนอกใEmปลอมแค่เพียงกาAmย แต่ว่าหัวใจข้างในไม่Dปลอมรักฉันได้ไหGม ฉันมีแต่ให้Bm ฉันมีแต่ยอEmดอกไม้ปลอม ๆAm รอคนเมตตDาเข้ามาดอมGดม

Em D | C D |
Em D | C D |
Am C | G | G7 |

* | ** |

ผู้หญิงปลอม ๆAm รอคนเมตตDาเข้ามารักGกันคอร์ดเพลง กะเทยไม่เคยนอกใจ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง กะเทยไม่เคยนอกใจ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม อยากจะขอแค่คนที่เข้าใจ รักคนที่ร่างเป็นชาย แต่ใจเป็นหญิง สาวประเภทฉัน เหมือนถูกสวรรค์ทอดทิ้ง ไม่มีความหมายจริงๆโดนเขาชิงชัง เกิดมายอม และพร้อมให้หลอกลวง ค่ำคืนฉันต้องยืนควงกับความผิดหวัง สาวประเภทสอง บินกลับก่อนฟ้าจะสาง เขาด่าทุเรศทุรัง ต้องฟังทั้งน้ำตา ทั้งหัวใจที่มี ก็เป็นสตรีนางหนึ่ง แค่ขอกะเทยไปถึงสักครึ่งฟ้า ขอโอกาสฉันที ให้ฉันมีดังปรารถนา ขอใครสักคนช่วยมา พาฉันไป ฉันเป็นกะเทย รักใครไม่เคยนอกใจ ปลอมแค่เพียงกาย แต่ว่าหัวใจข้างในไม่ปลอม รักฉันได้ไหม ฉันมีแต่ให้ ฉันมีแต่ยอม ดอกไม้ปลอมๆรอคนเมตตาเข้ามาดอมดม ผู้หญิงปลอมๆรอคนเมตตาเข้ามารักกัน


เพลงรักป๊อปร็อก ทุกคำชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นความรู้สึกที่ หนุ่มวิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม ขอพูดแทนใจสาวประเภทสองทั่วประเทศทุกๆคน อยากให้เข้าใจดอกไม้ปลอมๆอย่างพวกเธอ ถึงแม้ร่างจะเป็นชาย แต่หัวใจเธอคือผู้หญิงที่ต้องการความรัก ความจริงใจเหมือนคนอื่น หัวใจไม่ปลอมจ๊ะ