เกาะเธอกิน

 วิด ไฮเปอร์ Hyper สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

ให้ฉันคอยเกาDะเธอกินเอาไหEเดี๋ยวฉันลาออC#mกจากงานพรุ่งนี้F#mเลยเต็มใจD..ตกงานเสมEอ ถ้าเธอสุขใA

D | E |C#m | F#m |D | E |

   แสนจะเหนื่Dอย..ทุก ๆE วัน C#m  กับงานที่มีF#m   ยุ่งไปหมDด ต้องคลุกEคลี..อยู่กับงาA

   ฉันทุ่มเทD.. ก็เพื่อEเธอ   ไม่เคC#mยให้เธอนั้นลำF#mบาก   แต่เธDอก็ยังทำEว่าไม่เข้าใจA

เธอบอกฉัDนว่ามีแต่งาEมีแต่งาC#mน งาน งาน ก็มีF#mไปเธอไม่สBmน เธอไม่ง้อ เธอไม่แคDร์เธอจะเดินจากฉันไปE

ให้ฉันคอยเกาDะเธอกินดีไหEให้ฉันคอยเกาC#mะเธอกินก็แล้วF#mกันให้เธDอคอยดูแลฉัEน จะเอาไหมเธAให้ฉันคอยเกาDะเธอกินเอาไหEเดี๋ยวฉันลาออC#mกจากงานพรุ่งนี้F#mเลยเต็มใจD..ตกงานเสมEอ ถ้าเธอสุขใA

D | E |Bm | E |

   ถามเธอหน่Dอย ที่ฉันEทำ C#m  น่ะทำเพื่อใครF#m   ทุ่มเทหมDด.. ทั้งหัวEใจ ก็เพื่อเธA

   หน้าที่งาDน แม้ยากEเย็น   แต่รักC#mที่เป็นนั้นยาF#mกเกิน   ปวดใจDที่เธอไม่เคEย ไม่เคยเข้าใจA

* | ** | ** |

D | E |C#m | F#m |
D | E |D | E |A |คอร์ดเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง เกาะเธอกิน วิด ไฮเปอร์ Hyper ให้ฉันคอยเกาะเธอกินเอาไหม เดี๋ยวฉันลาออกจากงานพรุ่งนี้เลย เต็มใจ ตกงานเสมอ ถ้าเธอสุขใจ แสนจะเหนื่อย ทุกๆวัน กับงานที่มี ยุ่งไปหมด ต้องคลุกคลี อยู่กับงาน ฉันทุ่มเท ก็เพื่อเธอ ไม่เคยให้เธอนั้นลำบาก แต่เธอก็ยังทำว่าไม่เข้าใจ เธอบอกฉันว่ามีแต่งาน มีแต่งาน งาน งาน ก็มีไป เธอไม่สน เธอไม่ง้อ เธอไม่แคร์ เธอจะเดินจากฉันไป ให้ฉันคอยเกาะเธอกินดีไหม ให้ฉันคอยเกาะเธอกินก็แล้วกัน ให้เธอคอยดูแลฉัน จะเอาไหมเธอ ให้ฉันคอยเกาะเธอกินเอาไหม เดี๋ยวฉันลาออกจากงานพรุ่งนี้เลย เต็มใจ ตกงานเสมอ ถ้าเธอสุขใจ ถามเธอหน่อย ที่ฉันทำ น่ะทำเพื่อใคร ทุ่มเทหมด ทั้งหัวใจ ก็เพื่อเธอ หน้าที่งาน แม้ยากเย็น แต่รักที่เป็นนั้นยากเกิน ปวดใจที่เธอไม่เคย ไม่เคยเข้าใจ