ขอกันกินมากกว่านี้

 วิด ไฮเปอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอกันกินมากกว่านี้ วิด ไฮเปอร์ Hyper
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: ศราวุธ แสงบุตรสังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

A B | G#m C#m |
F#m | G# | G# |

 C#m  ไม่ได้เคืองแค่เรื่G#mองเล็กน้อย C#m  เพื่อนชอบก็ปล่อยตามใB C#m  เมื่อเราเป็นเพื่อนกัG#mน รักกันจะตาย A  ถ้านายอยากได้ก็เอาไปB

 C#m  ไม่ลังเล ไม่ใG#mห้รอนาน C#m  จะมอบให้กับมือนาB C#m  ให้ดี ๆ ไม่มีG#mลับลมคมใน A  ผูกโบว์ห่อไว้Bเอาใส่พC#mาน

เพื่อนขอกันกินAมากกว่านี้Bแค่นางกากีG#m ฉันยกใC#mห้ผู้หญิF#mงหลายใBจคนนั้EจะแถมอวยพAรให้กับนาBย..สุขสมสบาG#mยกับแฟนฉัC#mถ้าชอบAกัน ไอ้ฉันไม่อยากขัดใB A G#

 C#m  ลักขโมยทำเหมือนG#mอดอยาก C#m  ไม่ยักรู้จักยางอาB C#m  แล้วไอ้คนท้ายครัG#mวฉันดันมีใจ A  ก็เอาไปใช้Bไม่ต้องคืC#m

** |

A B | G#m C#m |F#m G#m | C#m |

** |

เพื่อนขอกันกินAมากกว่านี้Bแค่นางกากีG#m ฉันยกใC#mห้ผู้หญิF#mงหลายใBจคนนั้E G#จะแถมอวยพAรให้กับนาBย..สุดซึ้งถึงใG#mจกับแฟนฉัC#mถ้าชอบAกัน ไอ้ฉันไม่อยากขัดใB A G#แล้วไปให้ไกล อย่าให้เจC#mคอร์ดเพลง ขอกันกินมากกว่านี้ วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ขอกันกินมากกว่านี้ วิด ไฮเปอร์ Hyper ไม่ได้เคืองแค่เรื่องเล็กน้อย เพื่อนชอบก็ปล่อยตามใจ เมื่อเราเป็นเพื่อนกัน รักกันจะตาย ถ้านายอยากได้ก็เอาไป ไม่ลังเล ไม่ให้รอนาน จะมอบให้กับมือนาย ให้ดีๆไม่มีลับลมคมใน ผูกโบว์ห่อไว้เอาใส่พาน เพื่อนขอกันกินมากกว่านี้ แค่นางกากี ฉันยกให้ ผู้หญิงหลายใจคนนั้น จะแถมอวยพรให้กับนาย สุขสมสบายกับแฟนฉัน ถ้าชอบกัน ไอ้ฉันไม่อยากขัดใจ ลักขโมยทำเหมือนอดอยาก ไม่ยักรู้จักยางอาย แล้วไอ้คนท้ายครัวฉันดันมีใจ ก็เอาไปใช้ไม่ต้องคืน เพื่อนขอกันกินมากกว่านี้ แค่นางกากี ฉันยกให้ ผู้หญิงหลายใจคนนั้น จะแถมอวยพรให้กับนาย สุดซึ้งถึงใจกับแฟนฉัน ถ้าชอบกัน ไอ้ฉันไม่อยากขัดใจ แล้วไปให้ไกล อย่าให้เจอ