ใครขอให้เธอกลับมา

 วิด ไฮเปอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

G | F#m |Em A | D |

G | F#m Bm |Em A | D |

ตั้งแต่เธDอจากไปกับเขา ตั้งนาF#mปล่อยให้ฉัBmนต้องทนกับการเสียใF#mซื้อGเวลาจากรักตัวเอง ไม่Gmประชันประชดอะไรผ่านมาจนDใจคนอย่างฉัEmนเริ่มดีอย่างเดิA

แต่วันนี้Dที่เธอกลับมาหาฉัF#mอยากจะเป็Bmนอย่างคนก่อนเคยทิ้งไF#mเสียGเวลาจะพร่ำรำพัน คิGmดอะไรช่างง่ายดายทำเDป็นคนอย่างฉันEmไม่มีจิตใจA

ลืGม ลืมไปแล้ว ฉันลืมไF#mปว่าเคยมีBmกันลืEmมว่าเคยผูกพัAนกับใคD D7มาGทำดีตอนนี้ ขอโทษทีF#m พูดเลยว่าสาBmมันไม่Emมีค่าอะไรGอีกแล้A

ใครขอให้เธอกลับมGใครใช้Aให้เดินจากF#m BmไปตอนทำEmไม่คิด ตอนนี้AจะมาเสียDใจใครขEmอให้เธF#mอกลับมEmา เคยพูF#mดอะไรเอาไBmว้เมื่อก้าEmวออกไป ก็ไม่AควรจะกลับมD

A |

เจ็บอย่างฉัDนคือคนที่เจ็บแล้วจำF#mถูกใครทำBmให้ช้ำจะจำถึงตาF#mถ้าGจะมาให้ฉันดูแลก็แค่Gmอารมณ์ และแค่เพียงกายแต่จะมDาแบ่งใจจากฉัEmน ไม่มีA

* | ** |

G A | F#m Bm |Em A | D |

ใครขEmอให้เธF#mอกลับมEmา เคยพูF#mดอะไรเอาไBmว้เมื่อก้าEmวออกไป ก็ไม่AควรจะกลับมD

เมื่อก้าEmวออกไป เธอไม่AควรจะกลับมDคอร์ดเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์ Hyper ตั้งแต่เธอจากไปกับเขา ตั้งนาน ปล่อยให้ฉันต้องทนกับการเสียใจ ซื้อเวลาจากรักตัวเอง ไม่ประชันประชดอะไร ผ่านมาจนใจคนอย่างฉันเริ่มดีอย่างเดิม แต่วันนี้ที่เธอกลับมาหาฉัน อยากจะเป็นอย่างคนก่อนเคยทิ้งไป เสียเวลาจะพร่ำรำพัน คิดอะไรช่างง่ายดาย ทำเป็นคนอย่างฉันไม่มีจิตใจ ลืม ลืมไปแล้ว ฉันลืมไปว่าเคยมีกัน ลืมว่าเคยผูกพันกับใคร มาทำดีตอนนี้ ขอโทษที พูดเลยว่าสาย มันไม่มีค่าอะไรอีกแล้ว ใครขอให้เธอกลับมา ใครใช้ให้เดินจากไป ตอนทำไม่คิด ตอนนี้จะมาเสียใจ ใครขอให้เธอกลับมา เคยพูดอะไรเอาไว้ เมื่อก้าวออกไป ก็ไม่ควรจะกลับมา เจ็บอย่างฉันคือคนที่เจ็บแล้วจำ ถูกใครทำให้ช้ำจะจำถึงตาย ถ้าจะมาให้ฉันดูแล ก็แค่อารมณ์ และแค่เพียงกาย แต่จะมาแบ่งใจจากฉัน ไม่มี ใครขอให้เธอกลับมา เคยพูดอะไรเอาไว้ เมื่อก้าวออกไป ก็ไม่ควรจะกลับมา เมื่อก้าวออกไป เธอไม่ควรจะกลับมา