ไม่มั่วแต่ทั่วถึง

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มั่วแต่ทั่วถึง วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: RSiam, อาร์สยาม

C D | Bm Em |Am D | G | G |

ตอนเดินเข้ามาเป็นแฟนฉันอCยู่ก็ยังแอบส่งAmสายตาเจ้าชู้Dให้คนรอบกาGทั้ง ๆ ที่นั่งด้วยกันไม่ไกCก็ยังแอบโปรยAmเสน่ห์ ไปขอDเชื่อมความสัมGพันธ์

แลกเบอร์กับใคAmรที่หน้าห้องน้ำพอฉันถาEmมรู้จักเมื่อไหร่บอกได้ไหCม หรือตอDนไปฉี่พร้อGมกันเหมือนเจอถูกใAmจแล้วเธอสุดทDเก็บอากาGรเสียจBmนตัวสั่Emต่อDหน้าฉัAmน เธอก็ยัAงท้าทาD

ไม่มั่วแต่เธอทั่วถึCง แจกรักDให้เขาซึ่งหน้BmกอEmดไปเลยแก้วตAmา ไม่ต้องมัวมDาเกรงใGแฟนเธอยังอยู่ตรงนี้CระริDกระรี้ไปตาBmมกลิ่นผู้ชาEmก็รู้Amว่าเธอมันหลายใจกรุณาCให้เนียนได้ไหDม ฉันอายGแทน

ฉันรับไม่ไหวทำใจไม่เCก่งที่แฟนตัวเอAmง..ไม่ค่อยซาบซึ้Dงถึงคำว่าอายGสงสัยคืนนี้ทุกคนต้องได้C..ได้เบอร์เธอไAmป ไปต่อไปขอDเชื่อมความสัมGพันธ์

* | ** |

Am | Em |C D | G |
Am D | G Bm Em D |Am A | D |

** |

ก็รู้Amว่าเธอมันหลายใจเก็บอากาCรให้ทีได้ไหDม เดี๋ยวนอGโผล่คอร์ดเพลง ไม่มั่วแต่ทั่วถึง วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง ไม่มั่วแต่ทั่วถึง วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม ตอนเดินเข้ามาเป็นแฟนฉันอยู่ ก็ยังแอบส่งสายตาเจ้าชู้ให้คนรอบกาย ทั้งๆที่นั่งด้วยกันไม่ไกล ก็ยังแอบโปรยเสน่ห์ ไปขอเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเบอร์กับใครที่หน้าห้องน้ำ พอฉันถามรู้จักเมื่อไหร่ บอกได้ไหม หรือตอนไปฉี่พร้อมกัน เหมือนเจอถูกใจแล้วเธอสุดทน เก็บอาการเสียจนตัวสั่น ต่อหน้าฉัน เธอก็ยังท้าทาย ไม่มั่วแต่เธอทั่วถึง แจกรักให้เขาซึ่งหน้า กอดไปเลยแก้วตา ไม่ต้องมัวมาเกรงใจ แฟนเธอยังอยู่ตรงนี้ ระริกระรี้ไปตามกลิ่นผู้ชาย ก็รู้ว่าเธอมันหลายใจ กรุณาให้เนียนได้ไหม ฉันอายแทน ฉันรับไม่ไหวทำใจไม่เก่ง ที่แฟนตัวเอง ไม่ค่อยซาบซึ้งถึงคำว่าอาย สงสัยคืนนี้ทุกคนต้องได้ ได้เบอร์เธอไป ไปต่อไปขอเชื่อมความสัมพันธ์ ก็รู้ว่าเธอมันหลายใจ เก็บอาการให้ทีได้ไหม เดี๋ยวนอโผล่