แมวไม่อยู่

 วิด ไฮเปอร์ Hyper ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

F#m | C#m |F#m | F#m |

F#m | C#m |Bm E | F#m |
F#m | C#m |Bm E | A |

รู้นAะ ว่ามีแฟนอF#mยู่อย่ามาขี้ตู่A ทำ เล่นหูD เล่นตEอ่ะรู้ นAะ แมวไม่อยู่ละสิท่F#mกระดี๊กระด๊Dา เป็นหEนูร่าเริA

พวกเรAามันหัวอกเดียวกัF#mทางบ้านกดดัDน ทุกวัน ทุกวัEน มันเลยกร่อAเกิดอารมAณ์อยากเป็นโสดชั่วครF#mาว(เกิดอารมDณ์อยากเป็นโสEดชั่วคราAว)ได้ดริ๊งค์เดี๋ยวด๋าEว ให้หายหนาวกันสักหน่Aอย

* |

หลบแมAวมาเปิดหูเปิดตF#mโยกย้ายลีลDา ไม่แคร์สายตEาใครจะเหล่Aเร่เข้ามAา คืนนี้โสดซิง ๆF#m นะแจกเบอร์โทDรกันไม่อั้Eนจริง ๆA อ่ะจะเช็คเรทติ้Eง บริหารเสน่Aห์

* |

แมF#mว แมว แมว แมวไม่มา ไม่มา ไม่มาแมวไม่มาก็แปลว่าฟBmรี คืนนี้เราไม่ต้องห่วงแมF#mว แมว แมว แมวไม่มา ไม่มา ไม่มาแมวไม่มาก็แปลว่าฟBmรี เอ้าคืนนี้เฮ E

D | A |E | F#m |
D | A |E | A |

โชคดีA มาเสียทีปีชวF#mพวกแมวนอนหวDด ไม่มีทางกวEดไล่ชAพวกเรAามันเป็นพวกหนูตกมัF#m(อ๊ะพวกเรDามันเป็นพวกหนูEตกมันAน่ะ)โสดเป็นบางวัEน ก็น่ารักทุกคAน (นะจ๊ะหนูๆอ่ะ)

* | ** | ** |

F#m | C#m |Bm | F#m |
F#m | C#m |Bm E | A |คอร์ดเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง แมวไม่อยู่ วิด ไฮเปอร์ Hyper รู้นะ ว่ามีแฟนอยู่ อย่ามาขี้ตู่ ทำ เล่นหู เล่นตา อ่ะรู้ นะ แมวไม่อยู่ละสิท่า กระดี๊กระด๊า เป็นหนูร่าเริง พวกเรามันหัวอกเดียวกัน ทางบ้านกดดัน ทุกวัน ทุกวัน มันเลยกร่อย เกิดอารมณ์อยากเป็นโสดชั่วคราว (เกิดอารมณ์อยากเป็นโสดชั่วคราว) ได้ดริ๊งค์เดี๋ยวด๋าว ให้หายหนาวกันสักหน่อย หลบแมวมาเปิดหูเปิดตา โยกย้ายลีลา ไม่แคร์สายตาใครจะเหล่ เร่เข้ามา คืนนี้โสดซิงๆนะ แจกเบอร์โทรกันไม่อั้นจริงๆอ่ะ จะเช็คเรทติ้ง บริหารเสน่ห์ แมว แมว แมว แมวไม่มา ไม่มา ไม่มา แมวไม่มาก็แปลว่าฟรี คืนนี้เราไม่ต้องห่วง แมว แมว แมว แมวไม่มา ไม่มา ไม่มา แมวไม่มาก็แปลว่าฟรี เอ้าคืนนี้เฮ โชคดี มาเสียทีปีชวด พวกแมวนอนหวด ไม่มีทางกวดไล่ชน พวกเรามันเป็นพวกหนูตกมัน (อ๊ะพวกเรามันเป็นพวกหนูตกมันน่ะ) โสดเป็นบางวัน ก็น่ารักทุกคน (นะจ๊ะหนูๆอ่ะ)