พระรอง

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ Hyper
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์เรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

F |

Gm C | F Dm |Gm C | F |

รู้ดีเสมGmอ..ว่าเธCอมีใครอยู่Fแล้วก็ยังไม่แคล้Gmวอยากได้เธอมCาครอบครFองอยากตีท้าA#ยครัว.. ไม่กลัAmวว่าใครมDmองอยากเป็นเจ้าขอGmงของหัวใจเธออีกคนCน่ะ

หากเธอเจ้าชู้Gm หากเธCอหลายใFอยากจะเผื่อใจGmเอาไว้ให้ใคCรอีกคFก็ไม่ต้องกลัA#ว.. ไม่ต้อAmงเป็นกังวDmฉันจะยอมเป็นคGmนรักอีกคCนที่ตามใจFเธอ

แต่ขAmอ.. ให้เข้าD7ใจ..ว่าไม่ต้องกาGmรจะทำให้ใคCรร้าวราFจะเป็Amน.. เหมือนทางD7ผ่านจะอยู่กับเธGmอยามเธอต้องการเท่านั้C

หากยมบาA#ลได้ยิน ให้ฉันเป็นชู้Amเธอได้ไหมให้ลGmงกระทะทองแดCงก็ไหวฉันFยอมก็เธอ ทั้งสวAmย ทั้งน่ารัก ฉันเองก็อยาDmกลองของชาตินี้Gmขอเป็นพระรอCงของเธอคนFเดียว

Gm C | F Dm |Gm C | F |

* | ** | *** |

A# | Am |Gm C | F |
A# | Am Dm |D# | C | C |

*** | *** |

ชาตินี้Gmขอเป็นพระรอCงของเธอก็Fพอ

Gm C | F Dm |Gm C | F |คอร์ดเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง พระรอง วิด ไฮเปอร์ Hyper รู้ดีเสมอ ว่าเธอมีใครอยู่แล้ว ก็ยังไม่แคล้วอยากได้เธอมาครอบครอง อยากตีท้ายครัว ไม่กลัวว่าใครมอง อยากเป็นเจ้าของของหัวใจเธออีกคนน่ะ หากเธอเจ้าชู้ หากเธอหลายใจ อยากจะเผื่อใจเอาไว้ให้ใครอีกคน ก็ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเป็นกังวล ฉันจะยอมเป็นคนรักอีกคนที่ตามใจเธอ แต่ขอ ให้เข้าใจ ว่าไม่ต้องการจะทำให้ใครร้าวราน จะเป็น เหมือนทางผ่าน จะอยู่กับเธอยามเธอต้องการเท่านั้น หากยมบาลได้ยิน ให้ฉันเป็นชู้เธอได้ไหม ให้ลงกระทะทองแดงก็ไหวฉันยอม ก็เธอ ทั้งสวย ทั้งน่ารัก ฉันเองก็อยากลองของ ชาตินี้ขอเป็นพระรองของเธอคนเดียว ชาตินี้ขอเป็นพระรองของเธอก็พอ


ถ้าแฟนตัวจริงของเธอ เป็น พระเอก คนแอบรักเธออย่างฉัน ก็พร้อมจะเป็น พระรอง ซิงเกิ้ลใหม่ จากผู้ชายปากร้ายคนเดิม วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม เพลงป๊อปร็อก จังหวะโจ๊ะๆ โยกได้ เต้นได้ เนื้อหาพูดถึง การแอบรักคนที่มีแฟนแล้ว แต่ก็พร้อม ถ้าเธอจะให้ฉันเป็นแฟนอีกคน ต่อให้ตกนรกลงกระทะทองแดงก็ยอม เพราะเธอทั้งสวยทั้งน่ารัก ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้อีก จึงขอเป็นพระรองของเธอด้วยความเต็มใจ