ผู้ร้ายคนใหม่

 วิด ไฮเปอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

C Csus4 | C Csus4 |

เธอCเคยเปรียบบทบาทความรักของสอEmงเรามอบบทFให้ฉัน พระเอกคนเดียวที่เธอGรักหมดใจแล้วCวันหนึ่งเธอบอกว่าเธอมีรักEmใหม่เธอให้Fเขาไป ปล่อยใจยอมให้หมดทั้งGตัว        G#dim

และบอAmกว่านับจากนี้AmM7..ไม่ต้อEmงมาวุ่นวายฉันเหมืDmอนตัวอันตราGย กลัวทำให้เขCาลำบากใจC7ได้บFทมาในวันนี้G ต่างจากเดิEmมไปจนสิ้นAmดีได้Dmเป็นคน ๆ นี้D7 ที่เธอไม่ต้องGการ

ไม่ได้เป็นแม้Fแต่บทพระรอGเมื่อเธอรับEmคนใหม่มาสวมAmรอยแทนที่Dmเข้ามา เพื่อเป็GนพระเอกของหัวCใจ    C7ต้องถูกเธอพลิFกบทบาทให้เป็Gน..ดังผู้ร้าEmยที่เธอเกลียดชังAmมากมายผู้ร้าDmยคนใหม่..ที่หัวGใจมันยังรักCเธอ

ไม่Cให้เป็น..ที่หนึ่งคงยังไม่สาEmใจผลักไสFไล่ฉัน..ไปอยู่ในจุด..ที่ตรงGข้ามจากเดิมและCคงเป็นที่ลีลาของเขาประทับEmใจเข้าถึงFทรวงใน เธอเบื่อคนเคยที่ค้าG G#dimงปี

* | ** |

F G | Em Am |Dm G | C Dm Em |
F G | Em A |Dm G | C G |

* | ** |

ผู้ร้าDmยคนใหม่..ที่หัวGใจมันยังรักCเธอคอร์ดเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง ผู้ร้ายคนใหม่ วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม เธอเคยเปรียบบทบาทความรักของสองเรา มอบบทให้ฉัน พระเอกคนเดียวที่เธอรักหมดใจ แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าเธอมีรักใหม่ เธอให้เขาไป ปล่อยใจยอมให้หมดทั้งตัว และบอกว่านับจากนี้ ไม่ต้องมาวุ่นวาย ฉันเหมือนตัวอันตราย กลัวทำให้เขาลำบากใจ ได้บทมาในวันนี้ ต่างจากเดิมไปจนสิ้นดี ได้เป็นคนๆนี้ ที่เธอไม่ต้องการ ไม่ได้เป็นแม้แต่บทพระรอง เมื่อเธอรับคนใหม่มาสวมรอย แทนที่เข้ามา เพื่อเป็นพระเอกของหัวใจ ต้องถูกเธอพลิกบทบาทให้เป็น ดังผู้ร้ายที่เธอเกลียดชังมากมาย ผู้ร้ายคนใหม่ ที่หัวใจมันยังรักเธอ ไม่ให้เป็น ที่หนึ่งคงยังไม่สาใจ ผลักไสไล่ฉัน ไปอยู่ในจุด ที่ตรงข้ามจากเดิม และคงเป็นที่ลีลาของเขาประทับใจ เข้าถึงทรวงใน เธอเบื่อคนเคยที่ค้างปี ผู้ร้ายคนใหม่ ที่หัวใจมันยังรักเธอ