รักเธอจนกว่า...

 วิด ไฮเปอร์ Hyper สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

F | F |F | F |F |

ดูออกว่าเธFอกังวลและสับสนA#ในใจออกอากาGmรไม่แน่ใจตัวฉัCเธอจึงได้Fถามฉันว่าฉันคิดA#ยังไงจะรักเธGmอต่อไปอีกนานไหC

โถ่ที่รัDmก.. โถ่ที่รัAmก..ทำไมGmไม่แน่ใจCขนาดนี้FอยากบอกเธDmอ.. ในวันนี้Am..อย่ากังวลA#คนดี ฉันจะรักเธCอ..

จนกว่าA# Cฉัน..     จะมีคนAmใหม่    Dmไม่ต้องห่วงไGmป วันนี้CฉันยังรักเธFจนกว่าA# Cฉัน..     จะมีคนAmดีกว่าเธDmเธอเห็นไหGmม ฉันรักCเธอมากจริง ๆF

F | F |

ดูออกว่าเธFอ..มึนงง และก็คิดA#จะไปเมื่อสมอGmงเธอเข้าใจคำตอบฉัCแต่อย่าใจร้อFนคนดี ฉันนี้ล้อA#เล่นเธอชอบดูเธGmอตอนที่เธอตกใจC..

* | ** |

F | A# |Gm | C |
Dm | Am |Gm A# | C |

จนกว่าA# Cฉัน..     จะมีคนAmใหม่    Dmไม่ต้องห่วงไGmป วันนี้CฉันยังรักเธFจนกว่าA# Cฉัน..     จะมีคนAmดีกว่าเธDmแต่คงไม่เจGmอ.. คงรัCกเธอตลอดไF

F | F | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง รักเธอจนกว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper ดูออกว่าเธอกังวลและสับสนในใจ ออกอาการไม่แน่ใจตัวฉัน เธอจึงได้ถามฉันว่าฉันคิดยังไง จะรักเธอต่อไปอีกนานไหม โถ่ที่รัก โถ่ที่รัก ทำไมไม่แน่ใจขนาดนี้ อยากบอกเธอ ในวันนี้ อย่ากังวลคนดี ฉันจะรักเธอ จนกว่าฉัน จะมีคนใหม่ ไม่ต้องห่วงไป วันนี้ฉันยังรักเธอ จนกว่าฉัน จะมีคนดีกว่าเธอ เธอเห็นไหม ฉันรักเธอมากจริงๆ ดูออกว่าเธอ มึนงง และก็คิดจะไป เมื่อสมองเธอเข้าใจคำตอบฉัน แต่อย่าใจร้อนคนดี ฉันนี้ล้อเล่นเธอ ชอบดูเธอตอนที่เธอตกใจ จนกว่าฉัน จะมีคนใหม่ ไม่ต้องห่วงไป วันนี้ฉันยังรักเธอ จนกว่าฉัน จะมีคนดีกว่าเธอ แต่คงไม่เจอ คงรักเธอตลอดไป