ฟ่าวหนี

 แจ๋ม พลอยไพลิน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ๋ คมวิชญ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: แจ๋ม พลอยไพลินดนตรี: แจ๋ม พลอยไพลิน (ครูแจ๋ม), โชติวิทย์ พุดสีเสน (ลุงชีวาส), ธนะพนธ์ โคตรพัฒน์ (ครูฟิล์ม), ม่อมพะเนาว์ (บักแว่น เบส), กฤษณพงศ์ มีพรหมดี (โมลี), นนทวัฒน์ เนตรวงศ์ (ฮะคิง)สังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค (เซิ้ง Music)ติดต่องานแสดง: 0638500150

A | A |A | E |

A | F#m |D | E |
A | F#m |D E | A |

อ้าAยนั้นฮักเจ้าหลาย แต่ว่าเจ้านั้F#mนหลายฮักเจ็Dบมันเจ็บบักคัก เมื่อรู้ว่าเธอEนั้นนอกใจจากนี้Aไม่มีอีกแล้ว ไม่ขอเป็นควาF#mยของเธอต่อไปให้จDบ แยกย้ายสะเด้อฮักEเฮา..

กะไปติล่Dะ ขั่นเจ้าเห็นว่าเEขาดีให้ฟ่าวหC#mนี ขั่นว่าเจ้ามักเขาหลF#mายขั่นไปมื้อนี้Dสิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันทีE..

สิสีข้าวสาDรให้เจ้าไปเลยสองสอC#mสิทอดปลาเค็มกร๊อบกรBmอบ ให้เจ้าไปกิEนสองถุAพริก เขืDอ และ เกลือ ปลาแดกสิให้ไปตำC#mบักหุ่งF#m..สิแถมให้ฮอBmดผักบุ้งและบักผีEผ่วน(ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมA | Eา)

วันไหAนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้นฟ่าF#mวโทรมาอ้ายสิฟ่าDวไปสมน้ำหน้า ไปจ้างEหมอลำมางันAเป็นการขอบคุณตอบแทนน้ำใจF#mของบักอันนั้นสิเลี้ยDงฮอดเหล้ามัEน พุ่นละไA | Eป๋..

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A | A |

* | ** | ** |

A | F#m |D | E | ( x2 )คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน

เนื้อเพลง ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน อ้ายนั้นฮักเจ้าหลาย แต่ว่าเจ้านั้นหลายฮัก เจ็บมันเจ็บบักคัก เมื่อรู้ว่าเธอนั้นนอกใจ จากนี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ขอเป็นควายของเธอต่อไป ให้จบ แยกย้ายสะเด้อฮักเฮา กะไปติล่ะ ขั่นเจ้าเห็นว่าเขาดี ให้ฟ่าวหนี ขั่นว่าเจ้ามักเขาหลาย ขั่นไปมื้อนี้สิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันที สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ ให้เจ้าไปกินสองถุง พริก เขือ และ เกลือ ปลาแดก สิให้ไปตำบักหุ่ง สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน (ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมา) วันไหนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้นฟ่าวโทรมา อ้ายสิฟ่าวไปสมน้ำหน้า ไปจ้างหมอลำ มางันเป็นการขอบคุณ ตอบแทนน้ำใจของบักอันนั้น สิเลี้ยงฮอดเหล้ามัน พุ่นละไป๋