อั่นว่าคำฮัก

 เก่ง สยาม ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อั่นว่าคำฮัก เก่ง สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดุ่ย เชียงรัมย์เรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์ติดต่องานแสดง: 0910270655

Em | Am Em |
Em | Am Bm Em | Em |

พ้อเขEmาผัดว่าเฮาบ่ผมกัAmสองเฮานั้Bนฮักกันต่อบ่ไEmด้น้องหล่Emาอ่วยหน้าไปทางใหAmม่โยนใจอ้าBยถิ่มไว้เกือกขี้ตEm

โศกเศร้Emาอั่งเอ้ามโนใAmฮักเจ้าหลาBย ผัดว่าอ้ายบ่สEmหน้าเจ้Emาเสิ่นหายกับสายลAmหนีบ่ม้Bมผู้เสียใจดอกเป็นพี่Em

เจ้าผู้คนดีAm.. ส่างมาหนีจากจGส่างบ่คึดเห็นตอAmน.. สองเฮาฮักกัD

อั้นว่าคำฮักCนิเว่ามาละเหลือใจGฮักเจ้าหลCาย แต่เจ้าบ่แนมเห็นค่Gถิ่มลงส่าEmง ฮักฮ่างนองน้ำตAmเว่าขึ้นมBmาน้ำตากะไหลรินB7...อั่นว่าคำฮัCกนิเฮ็ดอ้ายเจ็บพอสิตาGชาติหน้าฉันใดC กะอย่าสิได้พานพ้Gบุญผลาบ่ยู้Em อุดอู้ในใจแท้หน่Amสิหายใจต่Bmอให้ม่มแล้งดอกแนวใด๋B7(มะเหลือใจความEmฮัก)

Em | Am Em |
Em | Am Bm Em | Em |

C | G |Am | B | B |

* | ** | ** |

Em | Am Em |C | D Bm | Em |คอร์ดเพลง อั่นว่าคำฮัก เก่ง สยาม

เนื้อเพลง อั่นว่าคำฮัก เก่ง สยาม พ้อเขาผัดว่าเฮาบ่ผมกัน สองเฮานั้นฮักกันต่อบ่ได้ น้องหล่าอ่วยหน้าไปทางใหม่ โยนใจอ้ายถิ่มไว้เกือกขี้ตม โศกเศร้าอั่งเอ้ามโนใจ ฮักเจ้าหลาย ผัดว่าอ้ายบ่สม หน้าเจ้าเสิ่นหายกับสายลม หนีบ่ม้มผู้เสียใจดอกเป็นพี่ เจ้าผู้คนดี ส่างมาหนีจากจร ส่างบ่คึดเห็นตอน สองเฮาฮักกัน อั้นว่าคำฮักนิเว่ามาละเหลือใจ ฮักเจ้าหลาย แต่เจ้าบ่แนมเห็นค่า ถิ่มลงส่าง ฮักฮ่างนองน้ำตา เว่าขึ้นมาน้ำตากะไหลริน อั่นว่าคำฮักนิเฮ็ดอ้ายเจ็บพอสิตาย ชาติหน้าฉันใด กะอย่าสิได้พานพ้อ บุญผลาบ่ยู้ อุดอู้ในใจแท้หน่อ สิหายใจต่อให้ม่มแล้งดอกแนวใด๋ (มะเหลือใจความฮัก)