ผีเสื้อ

 กล้วย แสตมป์ โซเฟีย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผีเสื้อ กล้วย แสตมป์ X โซเฟีย
เนื้อร้อง/ทำนอง: กล้วย แสตมป์

G A | Bm |
G A | Bm |

ผีเสื้อตัวน้อBmย.. โผบินAจากใต้สู่เมืองฟ้GาศิวิไลAซ์ ไปเมืองBmกรุง..

เพื่อสิ่งที่หวัBmง.. ด้วยใจAหมายมุ่งเข้ากรุGง..เพื่อหAาความเสBmรี

ด้วยเจ้าไม่รู้Bm.. ว่ามันเป็Aนเช่นไรคิดGว่าเป็นดังใจAที่เจ้าฝัBmน..

ไม่มีความรัBmก.. ไม่มีน้ำใจAให้กันที่Gว่าเป็นสวรรAค์ ไม่ใช่เลBm

เข้Emากรุงมาก็นาน งานก็ไม่Bmได้ทำจะGสู้ทนต่อไปได้อย่างAไร..

หมดแรงแล้วหรือGยัง ผีเสื้อAเอย..ที่เจ้าเคF#mย..ฝัน..ไBmฝ่..เหนื่อยล้าแล้วใช่ไหGม..ทอดกาAย..ลงตรงนี้D..สิ่งที่เจ้าเคยGฝัน.. ต้องจบลAปีกบาง F#mๆ อ่อนล้าเต็มทีBmขอพักผ่อนตรงนี้Em.. เก็บแรAงไว้..โผบินกับคืนบ้าBmนนา..

G | A |F#m | Bm |
G | A |F#m | Bm |

* | ** |

ผีเสื้อตัวน้Bmอย.. โผบิAนกลับใต้กลับGมารักษาใจAที่บ้านนBmา..ไม่เอาอีกแล้Bmว.. บางกอAกเมืองฟ้ากลับคืนบ้านนGา สวรรAค์ของคน..จBmน..คอร์ดเพลง ผีเสื้อ กล้วย แสตมป์ X โซเฟีย

เนื้อเพลง ผีเสื้อ กล้วย แสตมป์ X โซเฟีย ผีเสื้อตัวน้อย โผบินจากใต้ สู่เมืองฟ้าศิวิไลซ์ ไปเมืองกรุง เพื่อสิ่งที่หวัง ด้วยใจหมายมุ่ง เข้ากรุง เพื่อหาความเสรี ด้วยเจ้าไม่รู้ ว่ามันเป็นเช่นไร คิดว่าเป็นดังใจที่เจ้าฝัน ไม่มีความรัก ไม่มีน้ำใจให้กัน ที่ว่าเป็นสวรรค์ ไม่ใช่เลย เข้ากรุงมาก็นาน งานก็ไม่ได้ทำ จะสู้ทนต่อไปได้อย่างไร หมดแรงแล้วหรือยัง ผีเสื้อเอย ที่เจ้าเคย ฝัน ไฝ่ เหนื่อยล้าแล้วใช่ไหม ทอดกาย ลงตรงนี้ สิ่งที่เจ้าเคยฝัน ต้องจบลง ปีกบางๆอ่อนล้าเต็มที ขอพักผ่อนตรงนี้ เก็บแรงไว้ โผบินกับคืนบ้านนา ผีเสื้อตัวน้อย โผบินกลับใต้ กลับมารักษาใจที่บ้านนา ไม่เอาอีกแล้ว บางกอกเมืองฟ้า กลับคืนบ้านนา สวรรค์ของคน จน