คืนนั้นอารมณ์พาไป คืนนี้หัวใจพามา

 วิด ไฮเปอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนนั้นอารมณ์พาไป...คืนนี้หัวใจพามา วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง: อริยะ นาคเกิดทำนอง: วุฒิชัย สมบัติจินดาเรียบเรียง: ยศพัทธ์ นิธิบูลย์สิริสังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

Dm C | F |A# C | F C |

Dm C | F |A# C | F A# F |

เหมือนเป็นควาDmมผิด นอนคิดCมานานหลายFคืนแม้ในยามA#ตื่น ก็ยัCงพะวงไม่หาFเรื่องราวคืนนั้A#น หรือว่าเป็นA7แค่การเผลอDmไป   Cยังติดค้างใGmจ ตั้งคำถามตัวเองเรื่อยCมา

ทบทวนทุกสิ่Dmง  จนรู้CความจริงมาFกมายค้นจนมั่นใจA#  แน่ใจCเลยย้อนมาหFตั้งแต่คืนนั้A#น ฉันต้องกาA7รให้เธอรู้Dm Cว่าไม่มีสักครGmา.. ที่หลับตCาแล้วไม่เห็นFเธอ

อาจเป็Gmนคำว่าเหงาC.. ที่ทำใAmห้เรามาเจDmและพGmาคำว่าเธอมาฝังกลางCใจ

คืนนั้นFอารมณ์พาไป แต่คืนนี้AmหัวใจพามาความคิดถึงA#ให้เดิน..มาถาFมเธอว่า..กอดเธGmออีกAm A#ที..   ได้ไหCม..คืนนั้Fนมีคำบางคำ..หลุดปากเพราAmะว่าความหวั่นไหวคืนนี้A#จะมา มาพูดAmมันใหม่ฟังไGmว้ คืนไหCนก็จะรักเธF A# Fอ..

Gm | Dm |Gm | C |

แค่คืน ๆ หนึ่Dmง ไม่ซึ้Cงอะไรหรือเปล่Fหรือทุกเรื่องราA#ว เธอจำไCด้เหมือนกับฉัFติดตรึงบ้างไหA#ม หรือแค่คืA7นที่ไม่สำคัญDmนี่เรารักกัGmน หรือว่าเป็Cนแค่ฉันรักเธF

* | ** |

ตั้งแต่คืนนั้Gmน..ใจฉัCนก็เป็นขอFงเธอ..

Gm C | F A# F |คอร์ดเพลง คืนนั้นอารมณ์พาไป...คืนนี้หัวใจพามา วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

เนื้อเพลง คืนนั้นอารมณ์พาไป...คืนนี้หัวใจพามา วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม เหมือนเป็นความผิด นอนคิดมานานหลายคืน แม้ในยามตื่น ก็ยังพะวงไม่หาย เรื่องราวคืนนั้น หรือว่าเป็นแค่การเผลอไป ยังติดค้างใจ ตั้งคำถามตัวเองเรื่อยมา ทบทวนทุกสิ่ง จนรู้ความจริงมากมาย ค้นจนมั่นใจ แน่ใจเลยย้อนมาหา ตั้งแต่คืนนั้น ฉันต้องการให้เธอรู้ว่า ไม่มีสักครา ที่หลับตาแล้วไม่เห็นเธอ อาจเป็นคำว่าเหงา ที่ทำให้เรามาเจอ และพาคำว่าเธอมาฝังกลางใจ คืนนั้นอารมณ์พาไป แต่คืนนี้หัวใจพามา ความคิดถึงให้เดิน มาถามเธอว่า กอดเธออีกที ได้ไหม คืนนั้นมีคำบางคำ หลุดปากเพราะว่าความหวั่นไหว คืนนี้จะมา มาพูดมันใหม่ ฟังไว้ คืนไหนก็จะรักเธอ แค่คืนๆหนึ่ง ไม่ซึ้งอะไรหรือเปล่า หรือทุกเรื่องราว เธอจำได้เหมือนกับฉัน ติดตรึงบ้างไหม หรือแค่คืนที่ไม่สำคัญ นี่เรารักกัน หรือว่าเป็นแค่ฉันรักเธอ ตั้งแต่คืนนั้น ใจฉันก็เป็นของเธอ