ไม่มีทางรู้เลย

 ลานนา คัมมินส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ (LANNA COMMINS)
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# D#/G | Fm D# |
C# D# | G# |

หากตอนG#กลางคืนลบเลือD#/Gนไม่มีแสFmงจันทร์  D#และตอC#นกลางวันนั้นดวงD#ตะวันหายG#ไปโค้งC#ขอบฟ้าเบื้องบD#น.. จะมัG#วมืดมD#/GนเพียงใFmหรือC#จะยังสดใสเหมือนเคD#

ปล่อยมืG#อให้ใบไม้ปลิD#/GวไปตามสาFmยลม   D#ให้ลมC#นำพาพัดลอยไD#ปไกลแสนG#ไกลแล้วC#ใบไม้ใบเดิD#ม.. จะลอG#ยร่วงD#/GลงตรงไหFmฉันC#คงไม่มีทาD#งได้รู้เลย

G# D#/G | Fm D# |
C# D# | G# |

หากเรC#าไม่มีวันนั้Fmน ไม่เจD#/Gอกัน ไม่เคยรู้G#จักฉัA#mนจะรักใครได้D#อย่างเธอG#ไหมD#m G#หากเธC#อยังอยู่กับฉัFmน ไม่อำลาD#/GกันไปแสนFmไกลจะเป็นF#อย่างไรต่อไป ไม่D# C# | Cm A#mรู้..

หากพอG#มีทางหมุนวัD#/Gนเวลาย้อนFmกลับ   D#และพC#ยายามให้เรD#าได้ลองเริ่มG#ใหม่แม้C#หากอ้อนวอนเธD#อ.. จะยัG#งเสียเธD#/GอไปไหมFmฉันC#คงไม่มีทาD#งได้รู้เลย

G# D#/G | Fm D# |C# D# | G# |
C# D# | G# D#/G Fm |C# D# | G# |

* | ** |

G# D#/G | Fm D# |C# D# | G# |

แม้C#หากอ้อนวอนเธD#อ.. จะยัG#งเสียเธD#/GอไปไหมFmฉันC#คงไม่มีทาD#งได้รู้เลย

G# D#/G | Fm D# |C# D# | G# |คอร์ดเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ (LANNA COMMINS)

เนื้อเพลง ไม่มีทางรู้เลย ลานนา คัมมินส์ (LANNA COMMINS) หากตอนกลางคืนลบเลือนไม่มีแสงจันทร์ และตอนกลางวันนั้นดวงตะวันหายไป โค้งขอบฟ้าเบื้องบน จะมัวมืดมนเพียงใด หรือจะยังสดใสเหมือนเคย ปล่อยมือให้ใบไม้ปลิวไปตามสายลม ให้ลมนำพาพัดลอยไปไกลแสนไกล แล้วใบไม้ใบเดิม จะลอยร่วงลงตรงไหน ฉันคงไม่มีทางได้รู้เลย หากเราไม่มีวันนั้น ไม่เจอกัน ไม่เคยรู้จัก ฉันจะรักใครได้อย่างเธอไหม หากเธอยังอยู่กับฉัน ไม่อำลากันไปแสนไกล จะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่รู้ หากพอมีทางหมุนวันเวลาย้อนกลับ และพยายามให้เราได้ลองเริ่มใหม่ แม้หากอ้อนวอนเธอ จะยังเสียเธอไปไหม ฉันคงไม่มีทางได้รู้เลย แม้หากอ้อนวอนเธอ จะยังเสียเธอไปไหม ฉันคงไม่มีทางได้รู้เลย