คนเลว

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเลว มาลีฮวนน่า

A | Asus4 |
A | Asus4 |

 A  หลับตาเถิดหลับฝัAsus4น ให้ฝันนั้นลอยไปA   ลอยไปสู่โค้งฝัAsus4น ขอฝันถึงความดีA   แค่นี้และแค่นั้Asus4น ชีวิตฉันทุกวัEน แค่ฝันที่มีA

หมุนไปเถิดโลกเอ๋F#mย หมุนเลย หมุนผ่านไAทิ้งไว้เถิดคนนี้D คนดีเป็นไม่ได้Aฝันใฝ่เอาเท่านี้D เท่านี้แหละคนดีE ที่ฉันเป็A

อย่าหวังจากฉันเลF#mย เถิดคนดีAก็ฉันมันเท่านี้D ที่ฉันมีE ความเลAชีวิตอันห่าเหDว สังคมแห่งคนเลEว ที่ฉันเป็A

A | Asus4 |
A | Asus4 |

A | Asus4 |
A | Asus4 |E | A |

* | ** |

 A  หลับตาเถิดหลับฝัDน หลับฝันถึงความดีA   ทิ้งไว้เถิดแค่นี้D คนดีเป็นไม่ได้A   ชีวิตที่ห่าเหDว สังคมแห่งคนเลEว ที่ฉันเป็A

หลับฝันถึงความดีA หลับฝัAsus4นถึงความดีAหลับฝันถึงความดีA หลับฝัAsus4นถึงความดีAหลับฝันถึงความดีA หลับฝัAsus4นถึงความดีAคอร์ดเพลง คนเลว มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง คนเลว มาลีฮวนน่า หลับตาเถิดหลับฝัน ให้ฝันนั้นลอยไป ลอยไปสู่โค้งฝัน ขอฝันถึงความดี แค่นี้และแค่นั้น ชีวิตฉันทุกวัน แค่ฝันที่มี หมุนไปเถิดโลกเอ๋ย หมุนเลย หมุนผ่านไป ทิ้งไว้เถิดคนนี้ คนดีเป็นไม่ได้ ฝันใฝ่เอาเท่านี้ เท่านี้แหละคนดี ที่ฉันเป็น อย่าหวังจากฉันเลย เถิดคนดี ก็ฉันมันเท่านี้ ที่ฉันมี ความเลว ชีวิตอันห่าเหว สังคมแห่งคนเลว ที่ฉันเป็น หลับตาเถิดหลับฝัน หลับฝันถึงความดี ทิ้งไว้เถิดแค่นี้ คนดีเป็นไม่ได้ ชีวิตที่ห่าเหว สังคมแห่งคนเลว ที่ฉันเป็น หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี