หัวใจพรือโฉ้

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจพรือโฉ้ มาลีฮวนน่า

A | F#m |E | F#m |
A | E |F#m | E |

ไม่บอAก เธอรู้หรือเปF#mล่าถึงเรื่องราEว..ที่ฉันนั้นแอบรักเธF#mเพียงพบครั้งแรAก ตัวฉันแอบจ้องมองEเธอสวยจริงเว้F#mอ น้องนี้พี่รักกลมเดี้Eยน

ไม่บอAก เธอไม่รู้แF#mน่อยากเข้าไปแคEร์ หัวใจพี่ยังพรือโF#mฉ้ก็แค่ผู้ชาAย อยู่โบ๊ระ แถมยังอดโEรักของพี่A รักนี้แค่รักหย๊F#mบ ๆ

อยาDก..มีใครสักคEน..ช่วยผ่อนคลF#mาย..ความเหงา ความเศร้าที่ใEDน..ทางเดินกว้างไกC#mยังไม่มีใคEร หัวใจพี่ยังพรือโF#mฉ้

A | F#m |E | F#m |
A | E |F#m | E |

* | ** |

A | F#m |E | F#m |
A | E |F#m | E | A |คอร์ดเพลง หัวใจพรือโฉ้ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง หัวใจพรือโฉ้ มาลีฮวนน่า ไม่บอก เธอรู้หรือเปล่า ถึงเรื่องราว ที่ฉันนั้นแอบรักเธอ เพียงพบครั้งแรก ตัวฉันแอบจ้องมองเธอ สวยจริงเว้อ น้องนี้พี่รักกลมเดี้ยน ไม่บอก เธอไม่รู้แน่ อยากเข้าไปแคร์ หัวใจพี่ยังพรือโฉ้ ก็แค่ผู้ชาย อยู่โบ๊ระ แถมยังอดโซ รักของพี่ รักนี้แค่รักหย๊บๆ อยาก มีใครสักคน ช่วยผ่อนคลาย ความเหงา ความเศร้าที่ใจ บน ทางเดินกว้างไกล ยังไม่มีใคร หัวใจพี่ยังพรือโฉ้