เขเรือ

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขเรือ มาลีฮวนน่า

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em |

G D | G D/F# |

เสียEmงครวญแทนความรู้สึEmปลุกห้วงสำนึGก เมื่อครั้D/F#งยังเด็กเล็กอEmยู่คำแม่เคยกล่Gอม ยามเมื่อฉันนอนเปAmร้องเรือเห่Em ลูกแม่ชาวเลD ได้ฟังยังG D/F#จำ

เสีEmยงครวญแทนความรู้สึEmทำให้ฉันนึGก เมื่อครั้D/F#งเธอเคยเคียงคู่Emเคยพร่ำสัญญGา ตามประสาชาวเลAmสัญญาจะทำเรือเEmเที่ยวท้องในเลD สองเรายังG D/F#จำ..

มาบัดนี้C เหลือควDามทรงจำEmเรือหัวต่ำท้ายต่ำAm รออยู่ข้างผั่Dง ไม่มีเธอเขEmเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าCง ลอยล่อDงกลางท้องทะเAmเรือที่เราเคยเขEm ไม่เห็นสาวเลD คนนั้นฉันคอG D/F#ย..

เสีEmยงครวญจากคนเศร้า ๆEmฝากใจให้สGาว คนเศร้DายังคอยเธออEmยู่วันใดเจ้าช้ำC หลบมาDเป็นสาวชาวเAmสัญญาจะทำเรือเEmข รักไม่รวนเรD เขเรือกับน้อG D/F#ง..

Em D | Em |G D | Em |
C D | Am |Em D | G |

* | ** |

รักไม่รวAm | Dนเร..เขเรือกับน้อG

C D | G |คอร์ดเพลง เขเรือ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง เขเรือ มาลีฮวนน่า เสียงครวญแทนความรู้สึก ปลุกห้วงสำนึก เมื่อครั้งยังเด็กเล็กอยู่ คำแม่เคยกล่อม ยามเมื่อฉันนอนเปล ร้องเรือเห่ ลูกแม่ชาวเล ได้ฟังยังจำ เสียงครวญแทนความรู้สึก ทำให้ฉันนึก เมื่อครั้งเธอเคยเคียงคู่ เคยพร่ำสัญญา ตามประสาชาวเล สัญญาจะทำเรือเข เที่ยวท้องในเล สองเรายังจำ มาบัดนี้ เหลือความทรงจำ เรือหัวต่ำท้ายต่ำ รออยู่ข้างผั่ง ไม่มีเธอเข เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง ลอยล่องกลางท้องทะเล เรือที่เราเคยเข ไม่เห็นสาวเล คนนั้นฉันคอย เสียงครวญจากคนเศร้าๆฝากใจให้สาว คนเศร้ายังคอยเธออยู่ วันใดเจ้าช้ำ หลบมาเป็นสาวชาวเล สัญญาจะทำเรือเข รักไม่รวนเร เขเรือกับน้อง รักไม่รวนเร เขเรือกับน้อง