คนเช็ดเงา

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเช็ดเงา มาลีฮวนน่า

G | G |

G | Em |
G | Em |
G | Em |
G | Em |

 G  เธอร้องไห้ เธอร้องห่Em G  จะเหลือชื่นชมส่วนใดในชีEmวิต G  เมื่อเดินหลงทาง ไม่ถูก หลงEmผิด G  โอ้ชีวิต ลิขิตสวรEmรค์

 G  แต่ทางทุกข์นั้น สวรรค์ปกEmปิด G  โอ้ชีวิต ลิขิตสวรEmรค์

 G  บาดเจ็บสักกี่ครั้Bmง สวรรค์บึ้งตึEm   ร้องไห้สะอื้นกี่คืนโหดร้D | Emาย..

G | Em |

 G  ซมซาน โซเซ ร่อนเร่หารักEmใหม่ G  เจ็บปวดใจเมื่อรู้รักจากหวัEm G  พึ่งพาฝ่าฝัน หัวใจใคร่Emเก็บ G  เจ็บปวดเจ็บหว่านี้มากมาEm

 G  ฝ่าด่านชีวิBmต อุปสรรค์ ทนฝืEm   สังคมข่มขื่นหยิบยื่นโง่เขลDา ฮือ.Em.

G | Em |
G | Em |
G | Em |
G | Em |

 G  เธอวิ่งไขว่คว้า หวังกลบลบEmเงา G  ชีวิตเปื้อนคาว ปวดร้าวแค่Emไหน G  เรียนรู้โลกใหม่ เรียนรู้ถูกEmผิด G  ปล่อยวางชีวิต ตามลิขิตสวรรEmค์ G  ลืมความใฝ่ฝัน เพราะสวรรค์ปกEmปิด G  วางปล่อยชีวิต ตามลิขิตสวรEmรค์

G | Bm |Em | D | Em |

G | Em | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คนเช็ดเงา มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง คนเช็ดเงา มาลีฮวนน่า เธอร้องไห้ เธอร้องห่ม จะเหลือชื่นชมส่วนใดในชีวิต เมื่อเดินหลงทาง ไม่ถูก หลงผิด โอ้ชีวิต ลิขิตสวรรค์ แต่ทางทุกข์นั้น สวรรค์ปกปิด โอ้ชีวิต ลิขิตสวรรค์ บาดเจ็บสักกี่ครั้ง สวรรค์บึ้งตึง ร้องไห้สะอื้นกี่คืนโหดร้าย ซมซาน โซเซ ร่อนเร่หารักใหม่ เจ็บปวดใจเมื่อรู้รักจากหวัง พึ่งพาฝ่าฝัน หัวใจใคร่เก็บ เจ็บปวดเจ็บหว่านี้มากมาย ฝ่าด่านชีวิต อุปสรรค์ ทนฝืน สังคมข่มขื่นหยิบยื่นโง่เขลา ฮือ เธอวิ่งไขว่คว้า หวังกลบลบเงา ชีวิตเปื้อนคาว ปวดร้าวแค่ไหน เรียนรู้โลกใหม่ เรียนรู้ถูกผิด ปล่อยวางชีวิต ตามลิขิตสวรรค์ ลืมความใฝ่ฝัน เพราะสวรรค์ปกปิด วางปล่อยชีวิต ตามลิขิตสวรรค์