ลานนม-ลมเน

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลานนม-ลมเน มาลีฮวนน่า

   ลานม-ลมเน ยามอัศดG Em  กลิ่นสาวหอมกรุ่น หอมหวนทวนลAm Em  เมฆหมอกลอยเย็น เบียดแทรกร่างกาGยคนคู่ Em  หลากหญิงหลายชายเบียดกายใต้จันAmทร์   แบ่งปันไออุ่น Em  แรกรัก แรกรุ่น เรียนเริงลีAm Dลา..   ในรัG C D | Gก..

   ลานนมลมเCน เหมือนดั่งสวรรค์ Em  รักร้อยแสงจันทร์บุปผามาลัAm Em  เหมยหมอกลอยวนบนม่านสวรGรค์สลวย Em  หยดหยาดไอเย็น จับเป็นน้ำค้าAmงประโลมชมคู่ Em  ดอกรักร่วงพรู ร่วมเป็นพAm Dยาน..   ในรัG C D | Gก..

   ลานนมลมเน ยามจากห่างหGาย Em  หลากหญิงหลายชายจำพรากห่างไกAm   อาลัยไออุ่น Em  แรกรัก แรกรุ่น คร่ำครวญคำAm Dลา..   ในรัG C D | Gก..

G | G |C7 | C7 |
G | G |D7 | C7 |
G C D | G |

* | ** |คอร์ดเพลง ลานนม-ลมเน มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง ลานนม ลมเน มาลีฮวนน่า ลานม-ลมเน ยามอัศดง กลิ่นสาวหอมกรุ่น หอมหวนทวนลม เมฆหมอกลอยเย็น เบียดแทรกร่างกายคนคู่ หลากหญิงหลายชายเบียดกายใต้จันทร์ แบ่งปันไออุ่น แรกรัก แรกรุ่น เรียนเริงลีลา ในรัก ลานนมลมเน เหมือนดั่งสวรรค์ รักร้อยแสงจันทร์บุปผามาลัย เหมยหมอกลอยวนบนม่านสวรรค์สลวย หยดหยาดไอเย็น จับเป็นน้ำค้างประโลมชมคู่ ดอกรักร่วงพรู ร่วมเป็นพยาน ในรัก ลานนมลมเน ยามจากห่างหาย หลากหญิงหลายชายจำพรากห่างไกล อาลัยไออุ่น แรกรัก แรกรุ่น คร่ำครวญคำลา ในรัก