นิรันดร์

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นิรันดร์ มาลีฮวนน่า

Em | Em |Am | Em |
Am | Em |Am | B7 |

สั่Emงเดือนดาว..ที่เกลื่Emอนฟากฟ้าคืAmนที่ฟ้าหม่นหมEmองเพียAmงกระซิบ ลมผ่าEmนแผ่วเบาเพลAmงคร่ำครวญจากใจB7

เพลEmงดวงดาว ค่ำคืนEmใจเหงาAmาใจฝัน อ่อนไหEmมวAmลบุปผา เขตค่ำEmลำไพรชวAmนให้ใจชื่นชB7

ธาEmรลำน้ำ รินเอื่Emอย รินไหลสาAmดดวงใจเปียกปอEmยาAmมเหน็บหนาว สุมไฟEmโซนขอนให้AmเรานอนหลับฝัB7

ผ่าEmนลำธาร..เส้นทางEmชีวิตผ่Amานความคิด ฝ่าฝัEmAmมกระซิบ..ฝากปีกEmความฝันAmห้รักฉันและเธB7อ.. เป็นนิEmรันดร์

Em | Em |Am | Em |
Am | Em |Am | B7 |

* | ** |คอร์ดเพลง นิรันดร์ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง นิรันดร์ มาลีฮวนน่า สั่งเดือนดาว ที่เกลื่อนฟากฟ้า คืนที่ฟ้าหม่นหมอง เพียงกระซิบ ลมผ่านแผ่วเบา เพลงคร่ำครวญจากใจ เพลงดวงดาว ค่ำคืนใจเหงา พาใจฝัน อ่อนไหว มวลบุปผา เขตค่ำลำไพร ชวนให้ใจชื่นชม ธารลำน้ำ รินเอื่อย รินไหล สาดดวงใจเปียกปอน ยามเหน็บหนาว สุมไฟโซนขอน ให้เรานอนหลับฝัน ผ่านลำธาร เส้นทางชีวิต ผ่านความคิด ฝ่าฝัน ลมกระซิบ ฝากปีกความฝัน ให้รักฉันและเธอ เป็นนิรันดร์