นกบินลัดฟ้า (ยรรโฟล์ค)

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นกบินลัดฟ้า มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม

Am | E7 |

Am | F E |Am | F E |
Am | F E |Am | F G | Am |

อยากบินบนผืนฟ้Amา ใฝ่หาความงดงาGก้อนเมฆและฟ้าคราFม ไถ่ถาEมถึงความใAmนกเอยเลยลัดฟ้Amา ใฝ่หากำลังใจGโบกโบยบินลัดไปF ไม่ยิ่งใหEญ่ในสังคAm

ใครเก่งก็เป็นดาAmว วับวาวให้โลกชGผู้คนเขานิยFม สร้างสEมความมากมีAmตัวฉันผู้เดียวดาAmย ทักทายความเงียบเหGงานกเอยอย่าเย้ยเรFา ให้หมองเศร้EาในชีวีAmฉันเกิดมาเป็นคAmน อับจนในเสรีGอยากบินไปไหนดีF ให้พบที่Eซึ่งสวยAmงาม..  A7

หมอกหนาไม่เคยจาDmง เส้นทางที่ฉันข้AmามเอาเปรียบและเหยียดหยDmาม กีดกันจนไหวหวั่Amจำเจ็บในดวงใจDm บินไปแต่ในฝันAmกฏเกณฑ์เพื่อใครกัFน ตัวฉันEไม่เข้าใจ  F G Am

Dm | Am |Dm | Am |
Dm | Am |F ||| F G Am |

* | ** |

อยากเปิดซึ่งดวงตAmา เหยียดขาขึ้นท้าทาGอ่อนล้าจะบินไปF..ให้ไกลสุEด จนสิ้นแรAm

อยากบินไม่โรยรAmา แต่ฟ้ายังมืดแดGค่ำนี้คงหมดแรงF สิ้นลงEที่ปลายทาAm

* | * | * |

ค่ำนี้คงหมดแรงF สิ้นลงEที่ปลายทาAmค่ำนี้คงหมดแรงF สิ้นลงEที่ปลายทาAmค่ำนี้คงหมดแรงF สิ้นลงEที่ปลายทาAmค่ำนี้คงหมดแรงF..    E

Am | F E | ( Fade Out )คอร์ดเพลง นกบินลัดฟ้า มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค

เนื้อเพลง นกบินลัดฟ้า มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค อยากบินบนผืนฟ้า ใฝ่หาความงดงาม ก้อนเมฆและฟ้าคราม ไถ่ถามถึงความใน นกเอยเลยลัดฟ้า ใฝ่หากำลังใจ โบกโบยบินลัดไป ไม่ยิ่งใหญ่ในสังคม ใครเก่งก็เป็นดาว วับวาวให้โลกชม ผู้คนเขานิยม สร้างสมความมากมี ตัวฉันผู้เดียวดาย ทักทายความเงียบเหงา นกเอยอย่าเย้ยเรา ให้หมองเศร้าในชีวี ฉันเกิดมาเป็นคน อับจนในเสรี อยากบินไปไหนดี ให้พบที่ซึ่งสวยงาม หมอกหนาไม่เคยจาง เส้นทางที่ฉันข้าม เอาเปรียบและเหยียดหยาม กีดกันจนไหวหวั่น จำเจ็บในดวงใจ บินไปแต่ในฝัน กฏเกณฑ์เพื่อใครกัน ตัวฉันไม่เข้าใจ อยากเปิดซึ่งดวงตา เหยียดขาขึ้นท้าทาย อ่อนล้าจะบินไป ให้ไกลสุด จนสิ้นแรง อยากบินไม่โรยรา แต่ฟ้ายังมืดแดง ค่ำนี้คงหมดแรง สิ้นลงที่ปลายทาง ค่ำนี้คงหมดแรง สิ้นลงที่ปลายทาง ค่ำนี้คงหมดแรง สิ้นลงที่ปลายทาง ค่ำนี้คงหมดแรง สิ้นลงที่ปลายทาง ค่ำนี้คงหมดแรง