ไปไกล

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปไกล มาลีฮวนน่า

G | Em |G | Em |
Am D | G | G |

จำจากไปไกGล ด้วยใจแสวงหEmสิ่งที่หวัGง.. วางอยู่ข้างหน้EmบอกคำอำลAmา  บอกควาDมอาลัG

G Am G/Bส้น ทาง ซับ ซ้อนC ตรงโค้งขอบฟ้GG Am G/Bมื่น แสน ตะ โกน Amไม่หันกลับมDฝากหยดน้ำตAmา.. แทนค่าหัวGใจ..

อ้อมกอดความฝัGน.. ยึดมั่นกับตัEmผิดถูกดีชั่Amว ขลาดกลัวโง่เขEmลานั่นคือตัวเรAmา ตัวเขDา ตัวGกู..

G | Em |Am | Em |
Am D | G | G |

** | * |

บอกคำอำAm | Dลา..บอกความอาGลัยคอร์ดเพลง ไปไกล มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง ไปไกล มาลีฮวนน่า จำจากไปไกล ด้วยใจแสวงหา สิ่งที่หวัง วางอยู่ข้างหน้า บอกคำอำลา บอกความอาลัย เส้นทางซับซ้อน ตรงโค้งขอบฟ้า หมื่นแสนตะโกน ไม่หันกลับมา ฝากหยดน้ำตา แทนค่าหัวใจ อ้อมกอดความฝัน ยึดมั่นกับตัว ผิดถูกดีชั่ว ขลาดกลัวโง่เขลา นั่นคือตัวเรา ตัวเขา ตัวกู บอกคำอำลา บอกความอาลัย