แผลเมือง (ยรรโฟล์ค)

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แผลเมือง มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค
เนื้อร้อง/ทำนอง: คฑาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)

G | C |G | C |
G | C |G | C |
G | C |G | C |
G | C |G | C |

 G  สายลมโบกโบCย..ตามถนนคดเคี้ยวคาว G  หลบทางสลัDว ขลาดกลัวโชยกลิ่นล้า G  อืดอั้นน้ำตDา รันทดบาดแผลใจ G  ฉากแสดงจบตอDน ภาพลวCง เมืองมายา

G | Am |Bm | C |

 G  ครั้งย่ำฝ่าเท้Cา..ด้วยแรงใจหนุ่มสาว G  จากบ้านนอกครCาว จากเพลงอ้อมไออุ่น G  ทิ้งทุ่งปลายนCา ฝูงปลาเคยเวียนว่าย G  จะสำเร็จหรือล้มเหลDว ได้ลองC ได้แลกกัน

G | C |G | C |

 G  สายลมผ่านเลCย ลืมถนนแปลกเหงา G  ย่ำใต้แสดงหลัCว หวาบกลัวกลัวตัวเอง G  คราบเงาป่าปูCน คราบปูนมันร่วงโรย G  กลิ่นคนอ่อนแรDง เจ็บล้Cาบาดแผลเมือง

G | Am |G | C |

 G  หลายปีผ่านเลืAmอน เวียนถนนดิบเดิม Bm  ลมแปรหมุนเพีCยง เปลี่ยนใจคนเรรวน G  ขาดคู่เคียงควCร คู่ควรเคียงอ้อมกอด G  ฉากแสดงจบตอDน ภาพจริCงจึงเลือนลาง

G | C | G | C |
G | C | G | C |
G | C | G | C |
G | C | G | C |G | C |

G | C |G | C |

* |

G | Am |G | C |

** |

G | C |

ฉากแสดงบทเดิDม.. ซ้ำเติมแทบวางวาย

C | G | ( x8 )
C | D | ( x4 )
C | G |คอร์ดเพลง แผลเมือง มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค

เนื้อเพลง แผลเมือง มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค สายลมโบกโบย ตามถนนคดเคี้ยวคาว หลบทางสลัว ขลาดกลัวโชยกลิ่นล้า อืดอั้นน้ำตา รันทดบาดแผลใจ ฉากแสดงจบตอน ภาพลวง เมืองมายา ครั้งย่ำฝ่าเท้า ด้วยแรงใจหนุ่มสาว จากบ้านนอกคราว จากเพลงอ้อมไออุ่น ทิ้งทุ่งปลายนา ฝูงปลาเคยเวียนว่าย จะสำเร็จหรือล้มเหลว ได้ลอง ได้แลกกัน สายลมผ่านเลย ลืมถนนแปลกเหงา ย่ำใต้แสดงหลัว หวาบกลัวกลัวตัวเอง คราบเงาป่าปูน คราบปูนมันร่วงโรย กลิ่นคนอ่อนแรง เจ็บล้าบาดแผลเมือง หลายปีผ่านเลือน เวียนถนนดิบเดิม ลมแปรหมุนเพียง เปลี่ยนใจคนเรรวน ขาดคู่เคียงควร คู่ควรเคียงอ้อมกอด ฉากแสดงจบตอน ภาพจริงจึงเลือนลาง ฉากแสดงบทเดิม ซ้ำเติมแทบวางวาย