รักสาวพรานนก

 มาลีฮวนน่า เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักสาวพรานนก มาลีฮวนน่า

G | Em |G | Em |
Am D | G D |

ได้ข่าGวว่าน้องนั้นอยู่พรานนEmพี่รักจริGง ใช่ว่ารักขี้หEmฝนพลัดลงดอAmก พี่อยากจิบอDกรักน้อGฝนพลัดลงดอAmก พี่ไส่ไม่บอDกรักน้G Dอง

ลมหนาGวพากลิ่นสาวลอยล่อEmลมหนาGวพากลิ่นสาวลอยล่อEmพี่นอนใจหมอAmง ต้องกอดกับสายลมหนGาว

น้องใยCไม่รับรู้เรื่องราGเหตุใดCรักไม่เป็นเรื่องเป็นรGาวพี่หนุ่มใจเศร้Amา มีเรื่องราวให้จดG | Am | Gจำ..

ครั้Cน..ก่อตัGว..   ครั้Cน..ก่อตัGชายหนุ่มรูปชั่Amวใจไม่ระวัGโสภีCคือสาวสวยคนนั้Gเรื่องจริCงใช่นิยายความฝัGรักสองไกลกัAmน เหมือนหมอกควันที่ล่องลอG D

G | Em |G | Em |
Am D | G |Am D | G |

* | ** |

ได้ข่าGวว่าน้องนั้นอยู่พรานนEmฝนพลัดลงดอAmก พี่ไส่ไม่บอDกรักน้Gองคอร์ดเพลง รักสาวพรานนก มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง รักสาวพรานนก มาลีฮวนน่า ได้ข่าวว่าน้องนั้นอยู่พรานนก พี่รักจริง ใช่ว่ารักขี้หก ฝนพลัดลงดอก พี่อยากจิบอกรักน้อง ฝนพลัดลงดอก พี่ไส่ไม่บอกรักน้อง ลมหนาวพากลิ่นสาวลอยล่อง ลมหนาวพากลิ่นสาวลอยล่อง พี่นอนใจหมอง ต้องกอดกับสายลมหนาว น้องใยไม่รับรู้เรื่องราว เหตุใดรักไม่เป็นเรื่องเป็นราว พี่หนุ่มใจเศร้า มีเรื่องราวให้จดจำ ครั้น ก่อตัว ครั้น ก่อตัว ชายหนุ่มรูปชั่วใจไม่ระวัง โสภีคือสาวสวยคนนั้น เรื่องจริงใช่นิยายความฝัน รักสองไกลกัน เหมือนหมอกควันที่ล่องลอย ได้ข่าวว่าน้องนั้นอยู่พรานนก ฝนพลัดลงดอก พี่ไส่ไม่บอกรักน้อง