สติ๊กเกอร์น้ำตา

 มาร์ค คมสันต์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา มาร์ค คมสันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: รักษิต แผ่นศิลาเรียบเรียง/ดนตรี: นัธทวัฒน์ มีดินดำสังกัดค่าย: Sing Music (สิงห์มิวสิค)ติดต่องานแสดง: 0982037796

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

ค่อย ๆ อ่าCนทีละข้อความพยายาAmมสิทำความเข้าใจว่าเจ้Fาหมายความว่าจั่งใด๋กะแปลมาได้Gว่าเฮาต้องไปจากกัน

ค่อย ๆ คิCด อ่านไป ไห้ไปน้ำตากะไหEmลแบบกระทันหันข้อความเจ็บ ๆF ตอกใจอ้ายสั่นเจ้าบอกเฮานั้DmนควรเลิกกันไปG..

กะจักสิพิมCพ์ตอบว่าจั่งใด๋EmกะคึดหาคำAmตอบบ่ได้อีหEmลีมันจุกFในใจ ฮักตาEmยคาที่อ้ายบ่มีDmโอกาสได้ร้องขG

กะได้แต่กCดสติ๊กเกอร์น้ำตEmไปแทนคำว่Amา..อ้ายเสียใจแท้หนEmสุดท้าFยกะบ่ได้ไปDmต่ออ้ายส่งไปF เจ้าได้รับแล้วบ้Gอ.. สติ๊กเกอร์น้ำตCา..

G |

ค่อย ๆ ลCบตั้งแต่เฮาคบกันเทิงเจ็บ เทิงสั่Emน ย้อนมันแทงหัวใจบางคำกะบอกFว่าฮักกันส่ำใด๋แต่เบิดความหมGายกลายเป็นไลน์ถืกบล็อค

ค่อย ๆ เช็Cดน้ำตาที่เปื้อนจอเทิงเจ็บ เทิงท้Emอ บ่มีไผฮู้ดอกมันโคตรเจ็Fบที่เจ้าไลน์มาบอก..ให้เฮาเลิกกันสGา..

* | ** |

C | Am |F | G |

C E | Am Em |Dm G |

* | ** |

อ้ายส่งไปDm เจ้าสิเข้าใจGบ่.. สติ๊กเกอร์น้ำตC

C | Am |F | G |C |คอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา มาร์ค คมสันต์

เนื้อเพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา มาร์ค คมสันต์ ค่อยๆอ่านทีละข้อความ พยายามสิทำความเข้าใจ ว่าเจ้าหมายความว่าจั่งใด๋ กะแปลมาได้ว่าเฮาต้องไปจากกัน ค่อยๆคิด อ่านไป ไห้ไป น้ำตากะไหลแบบกระทันหัน ข้อความเจ็บๆตอกใจอ้ายสั่น เจ้าบอกเฮานั้นควรเลิกกันไป กะจักสิพิมพ์ตอบว่าจั่งใด๋ กะคึดหาคำตอบบ่ได้อีหลี มันจุกในใจ ฮักตายคาที่ อ้ายบ่มีโอกาสได้ร้องขอ กะได้แต่กดสติ๊กเกอร์น้ำตา ไปแทนคำว่า อ้ายเสียใจแท้หนอ สุดท้ายกะบ่ได้ไปต่อ อ้ายส่งไป เจ้าได้รับแล้วบ้อ สติ๊กเกอร์น้ำตา ค่อยๆลบตั้งแต่เฮาคบกัน เทิงเจ็บ เทิงสั่น ย้อนมันแทงหัวใจ บางคำกะบอกว่าฮักกันส่ำใด๋ แต่เบิดความหมายกลายเป็นไลน์ถืกบล็อค ค่อยๆเช็ดน้ำตาที่เปื้อนจอ เทิงเจ็บ เทิงท้อ บ่มีไผฮู้ดอก มันโคตรเจ็บที่เจ้าไลน์มาบอก ให้เฮาเลิกกันสา อ้ายส่งไป เจ้าสิเข้าใจบ่ สติ๊กเกอร์น้ำตา