ยินดี (Pleased)

 Musketeers สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยินดี Musketeers มัสเกตเทียส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Chakree Lapboonruangเรียบเรียง: Musketeers, Pakpoom Nimlamaiโปรดิวเซอร์: Dusit Thansakulสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

C# | Fm |A#m | F# G# |
C# | Fm |A#m | F# G# |

ได้C#ยินเรื่องเธอกับเขFmที่มันไม่มีA#mเรื่องเรา..หลF#งลืมไปว่าฉันG#เป็นใคร

รักC#กัน มันดีอยู่แล้Fmแต่ในตอนสุดท้าA#mยก็พังฉันF#นั้นทำให้เธอG#เสียใจ

 D#m  ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเคG#ยมีแต่เธอ D#m  แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้F#จะมองG#เธอ

มาC#ยินดีกับรักเก่า ๆ มFmายินดีให้เธอและเขาขอA#mอวยพรให้ไม่เหมือนเรา รัF#กกันไป รักกัG#นดี ๆมาC#ยินดีกับรักเก่า ๆ มFmายินดีให้เธอและเขาน้ำA#mตานองอาบแก้มของเราเพราF#ะว่าฉันนั้นรู้G#สึกยินดี

C# | Fm |A#m | F# G# |

รู้C#ดี ควรพอได้แล้Fmไม่ควรไปคิA#mดเรื่องเธอ ฉันF#นั้นเป็นคนอื่นG#ไปแล้ว

* | ** |

 A#m  กว่าจะรู้ตัวมันก็สาFmยเกินกว่า   ฉัA#mนไม่อาจจะย้อF#นเวลG#

C# | Fm |A#m | F# G# |
C# | Fm |A#m | F# G# |

** |

มาC#ยินดีกับรักเก่า ๆ มFmายินดีให้เธอและเขาขอA#mอวยพรให้ไม่เหมือนเรา รัF#กกันไป รักกัG#นดี ๆ

ฉันC#คิดถึงแต่เรื่องเก่า ๆที่Fmตรงนั้นกลายเป็นของเขาฉัA#mนไม่ลืมเรื่องของสองเราฉันF#นั้นทำได้เพียงG#แค่ยินดีC#คอร์ดเพลง ยินดี Musketeers มัสเกตเทียส์

เนื้อเพลง ยินดี Musketeers มัสเกตเทียส์ ได้ยินเรื่องเธอกับเขา ที่มันไม่มีเรื่องเรา หลงลืมไปว่าฉันเป็นใคร รักกัน มันดีอยู่แล้ว แต่ในตอนสุดท้ายก็พัง ฉันนั้นทำให้เธอเสียใจ ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเคยมีแต่เธอ แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้จะมองเธอ มายินดีกับรักเก่าๆมายินดีให้เธอและเขา ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา รักกันไป รักกันดีๆมายินดีกับรักเก่าๆมายินดีให้เธอและเขา น้ำตานองอาบแก้มของเรา เพราะว่าฉันนั้นรู้สึกยินดี รู้ดี ควรพอได้แล้ว ไม่ควรไปคิดเรื่องเธอ ฉันนั้นเป็นคนอื่นไปแล้ว กว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินกว่า ฉันไม่อาจจะย้อนเวลา มายินดีกับรักเก่าๆมายินดีให้เธอและเขา ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา รักกันไป รักกันดีๆ ฉันคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆที่ตรงนั้นกลายเป็นของเขา ฉันไม่ลืมเรื่องของสองเรา ฉันนั้นทำได้เพียงแค่ยินดี