เจ็บส่ำฟ้า

  เน็ค นฤพล   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: ปิงปอง พงษ์อนันต์สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G#m | D#m |E F# | B |

เห็นBว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้อ้ายเจ็D#mบส่ำฟ้าพุ่นตี้เจ้าจั่งพEาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย้าF#นอ้ายขาดใจ

บ่คิดBว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้จักสิทD#mนให้ย่ำยีได้โดนส่ำใด๋พออยากมุดEดินแก่น..หนีคนใจร้าย..จั่งซุF#มหมู่เจ้า

จักG#mแม่นเวรแม่นกรรมอิหยังเทียวหลั่D#mงมาถั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซาน้ำEตากะไหล เทิงไห้ เทิงเว้าจั่งF#แม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้Eา..อยู่แดงมีฮีF#แสดงควาD#mมยินดีเป็นเทื่G#mอสุดท้ายแม่นอ้ายสิเกียEกขี้ดิน ไห้กลั้นF#ปานใด๋เจ้าคงบ่กลัBบมาแล้ว

กะขอให้ซุมหมู่เจ้Eา..ได้เป็นคู่ครอF#เป็นกิ่งทอD#mงใบหยกคู่แก้G#mอาจสิมีEน้ำตาอีกดนF#อยู่แหล่วแนวเจ็Bบส่ำฟ้า

แค่Bเจ้าบอกว่าบ่ได้ฮักอ้ายกะคD#mงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อใด๋เปิดEโตเข้าให้เขาสำบายใจกะส่ำฆ่F#าอ้ายทั้งเป็น

* | ** | *** |

E F# | G#m |E F# | B |

* |

G# |

ขอให้ซุมหมู่เจ้F#า..อยู่แดงมีฮีG#แสดงควาFmมยินดีเป็นเทื่A#mอสุดท้ายแม่นอ้ายสิเกียF#กขี้ดิน ไห้กลั้นG#ปานใด๋เจ้าคงบ่กลัC#บมาแล้วกะขอให้ซุมหมู่เจ้F#า..ได้เป็นคู่ครอG#เป็นกิ่งทอFmงใบหยกคู่แก้A#mอาจสิมีF#น้ำตาอีกดนG#อยู่แหล่วแนวเจ็(C#)บส่ำฟ้า

**** |

F# | Fm |F# G# | C# |คอร์ดเพลง เจ็บซ่ำฟ้า เน็ค นฤพล

เนื้อเพลง เจ็บส่ำฟ้า เน็ค นฤพล เห็นว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้อ้ายเจ็บส่ำฟ้าพุ่นตี้ เจ้าจั่งพาเขามาบุกรุกพื้นที่ โดยบ่ย้านอ้ายขาดใจ บ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้ จักสิทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำใด๋ พออยากมุดดินแก่น หนีคนใจร้าย จั่งซุมหมู่เจ้า จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง เทียวหลั่งมาถั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา น้ำตากะไหล เทิงไห้ เทิงเว้า จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ไห้กลั้นปานใด๋ เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว กะขอให้ซุมหมู่เจ้า ได้เป็นคู่ครอง เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว อาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แหล่ว แนวเจ็บส่ำฟ้า แค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก อ้ายกะคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อใด๋ เปิดโตเข้าให้เขาสำบายใจ กะส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ไห้กลั้นปานใด๋ เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว กะขอให้ซุมหมู่เจ้า ได้เป็นคู่ครอง เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว อาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แหล่ว แนวเจ็บส่ำฟ้า