ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ)

 นิว-จิ๋ว สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ) NEW JIEW นิวจิ๋ว
เนื้อร้อง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, Bee ETC, Neung ETCเรียบเรียง: Bee ETCดนตรี: สังกัดค่าย: Musiccream

G F | C Cm |
G A7 | D |

 G  เก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไFว้   เก็บทุกอย่างออกจากสายตC   ไม่มีอะไรที่ทำให้คิดCmถึงแต่เธอ

เก็บอดีGตจากใจ ลบความA7ทรงจำเรื่องเธอเปลี่ยนตัวเอCmงจากเดิมเพื่อเริ่มต้นใหDม่

 E  เข้าใจว่าเดินมาไกลมากแล้Aว..จากตรงนั้น B  เข้าใจว่าฉันลืมเธอได้แล้Eว ไปจากใจ   แต่เสี้C#mยวนาทีที่เผลอคิดถึงน้ำตF#7า..มันก็ไหล   หลอกตัวเอBง..อีกไม่ไหว..

ต่อให้ทำเAmaj7ป็นลืมเท่าไรเท่าไรรู้ดีAmaj7ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคG#mยจะชินกับวันที่ไม่เหลือเC#mธอหนึ่งนาทีF#mทำไมมันนานแสนนานทุกวันBที่มันผ่านไปไม่เคย..ง่าEmaj7ยเลย..  E7

ต่อให้ฉันAmaj7ได้พบกับใครต่อใครแม้ฉันAmaj7จะพยายามเปิดใจก็ไม่เคG#mยมีใครสักคนจะแทนที่เธC#mครึ่งหนึ่งของชีF#mวิต และหมดทั้งจิตBใจ..ยังเป็นของเธอ

A | D |

 G  ถ้ามันผ่านไปนานกว่านี้F ถ้าให้มีอีกคนเข้ามC   จะมีอะไรมาทำให้ฉันCmลืมเธอไหม

อาจจะมีGสักวันที่ฉันA7ลืมเธอหมดใจแต่จะใช้Dชีวิตต่อไปเพื่อรอวันนั้น

* | ** |

A#m7b5 |

ช่วงเAวลาที่ฉันรักเธG#mอมันนานเท่าไหC#mร่เพื่F#mอลืมคงใช้มากกว่านั้Bน..

* | ** |

A | G#m |F#m | B |E |คอร์ดเพลง ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ) NEW JIEW นิวจิ๋ว

เนื้อเพลง ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ) NEW JIEW นิวจิ๋ว เก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้ เก็บทุกอย่างออกจากสายตา ไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอ เก็บอดีตจากใจ ลบความทรงจำเรื่องเธอ เปลี่ยนตัวเองจากเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่ เข้าใจว่าเดินมาไกลมากแล้ว จากตรงนั้น เข้าใจว่าฉันลืมเธอได้แล้ว ไปจากใจ แต่เสี้ยวนาทีที่เผลอคิดถึงน้ำตา มันก็ไหล หลอกตัวเอง อีกไม่ไหว ต่อให้ทำเป็นลืมเท่าไรเท่าไร รู้ดีว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไป ไม่เคยจะชินกับวันที่ไม่เหลือเธอ หนึ่งนาทีทำไมมันนานแสนนาน ทุกวันที่มันผ่านไปไม่เคย ง่ายเลย ต่อให้ฉันได้พบกับใครต่อใคร แม้ฉันจะพยายามเปิดใจ ก็ไม่เคยมีใครสักคนจะแทนที่เธอ ครึ่งหนึ่งของชีวิต และหมดทั้งจิตใจ ยังเป็นของเธอ ถ้ามันผ่านไปนานกว่านี้ ถ้าให้มีอีกคนเข้ามา จะมีอะไรมาทำให้ฉันลืมเธอไหม อาจจะมีสักวันที่ฉันลืมเธอหมดใจ แต่จะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อรอวันนั้น ช่วงเวลาที่ฉันรักเธอมันนานเท่าไหร่ เพื่อลืมคงใช้มากกว่านั้น