คนนอกคอก

 คาราวาน เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนนอกคอก หงา คาราวาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน)

Em | Em |Em | Em |

 Em  คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร   ตื่นเช้าขึ้น Gมาก็นั่งคิEm   นี่แหละหนอชีวิGตของฉัEmน..

Em | Em |Am | Em |Em | Em |

 Em  มีสมองกับสองแขน เนื้อก็แน่นก็หนั่น   ไม่เล่นหวยการพนัDน ไม่เล่นแชร์ ไม่ฝากเงิEm

ไม่มีแหวนนาฬิกGา มีแต่กำไลถูก ๆEmสิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูGกของฉัEm

 Em  มีชีวิตที่เจ็บปวด มีเรื่องราวก็เจ็บแปลบ   มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอDยู่ในนั้Em

 Em  ไม่รู้โกงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว   ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขDา ชอบทะเEm

 Em  ชอบดูหนังสือตามแฝGง ของแพงไม่สน   ชอบคบคนบางคAน เกลียดสังคมชนชั้Emน..

 Em  แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร   อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปDอย่างนั้Em

 Em  ฉันก็คิดก็สร้าง แม้จะตายอย่างหมา   คุณรู้ไหมเงินตรามันทำให้คDนฆ่ากัA | Em

 Em  ใครมีเหลือเผื่อแผ่G ใครย่ำแย่อย่าหยัน   ใครอิ่มหมีพีมัEmน คิดถึงกัGนบ้างเน้Em

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em |

* |

Em | A |Em | Em |คอร์ดเพลง คนนอกคอก หงา คาราวาน

เนื้อเพลง คนนอกคอก หงา คาราวาน คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร ตื่นเช้าขึ้น มาก็นั่งคิด นี่แหละหนอชีวิตของฉัน มีสมองกับสองแขน เนื้อก็แน่นก็หนั่น ไม่เล่นหวยการพนัน ไม่เล่นแชร์ ไม่ฝากเงิน ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆสิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน มีชีวิตที่เจ็บปวด มีเรื่องราวก็เจ็บแปลบ มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น ไม่รู้โกงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขา ชอบทะเล ชอบดูหนังสือตามแฝง ของแพงไม่สน ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปอย่างนั้น ฉันก็คิดก็สร้าง แม้จะตายอย่างหมา คุณรู้ไหมเงินตรามันทำให้คนฆ่ากัน ใครมีเหลือเผื่อแผ่ ใครย่ำแย่อย่าหยัน ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเน้อ