เป็นได๋หล่ะ

 คู่แฝดโอเอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เป็นได๋หล่ะ คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: คู่แฝดโอเอเรียบเรียง: อ.นนท์ อมตะ, อ.เดชา ชาสงวนโปรดิวเซอร์: คู่แฝดโอเอสังกัดค่าย: RIWIN ENTERTAINMENT (ไรวิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด)ติดต่องานแสดง: 0832265159, 0826456646

C | Em |F | G | G |

เป็นใด๋Cหล่ะ เป็นใด๋Emหล่ะคำอ้าFยว่า เซื่ออ้าCยบ่

ถึกคนฮัAmก.. ตั๋วให้คิดEmต่อนั่Dmงก่อซ่อ หFาบ่พ้อป่องไปG

จังใด๋Cหล่ะ จังใด๋Emหล่ะอ้ายคิดว่Fา.. ไปกันCได้เห็นแต่กี้Am.. ฮักเขาเบิดEmใจบาดสิเป็Dmนสิตายคืออ้าGย..คอยเคียงCข้าง

บ่ได้มDmาซ้ำเติมหรือเว่าให้เจ้าเสียEmใจแค่มาถาFมด้วยความห่วงใย เข้าใจGบ่

ฮู้ว่าพ้Fอความทุกข์ทGน ฮู้ว่าโดEmนคนเขาAmหลอกฮู้ว่าเจ้Fาเว่าหยังบ่ออGก ย้อนเจ็บCหลายเป็นใด๋หล่FาคำแพงG ถึกเขาเทEm..ถิ่มบ่Amสนใจเลยเอ่ยถาFมด้วยความห่วงใยG เป็นใด๋Cหล่ะนาง   G

ซื่นสาCหล่า เซาสEmาหล่าอ้ายเซื่อว่Fา.. เจ้าเฮ็ดCได้ยังมีอ้าAmย.. ฮักเจ้าเบิดEmใจสิบ่ยอDmมให้ไผ๋เอาใจGเจ้าไปเขี่ยCถิ่ม

F G | Em Am |Dm G | C |
Am | Em |Dm G | C |

* | ** | *** |

ยิ้Dmมเข้าไว้วันนี้..G   เจ้ายังมีอ้าCย...

Dm G | C |คอร์ดเพลง เป็นได๋หล่ะ คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง เป็นได๋หล่ะ คู่แฝดโอเอ เป็นใด๋หล่ะ เป็นได๋หล่ะ คำอ้ายว่า เซื่ออ้ายบ่ ถึกคนฮัก ตั๋วให้คิดต่อ นั่งก่อซ่อ หาบ่พ้อป่องไป จังใด๋หล่ะ จังใด๋หล่ะ อ้ายคิดว่า ไปกันได้ เห็นแต่กี้ ฮักเขาเบิดใจ บาดสิเป็นสิตายคืออ้าย คอยเคียงข้าง บ่ได้มาซ้ำเติมหรือเว่าให้เจ้าเสียใจ แค่มาถามด้วยความห่วงใย เข้าใจบ่ ฮู้ว่าพ้อความทุกข์ทน ฮู้ว่าโดนคนเขาหลอก ฮู้ว่าเจ้าเว่าหยังบ่ออก ย้อนเจ็บหลาย เป็นใด๋หล่าคำแพง ถึกเขาเท ถิ่มบ่สนใจ เลยเอ่ยถามด้วยความห่วงใย เป็นได๋หล่ะนาง ซื่นสาหล่า เซาสาหล่า อ้ายเซื่อว่า เจ้าเฮ็ดได้ ยังมีอ้าย ฮักเจ้าเบิดใจ สิบ่ยอมให้ไผ๋เอาใจเจ้าไปเขี่ยถิ่ม ยิ้มเข้าไว้วันนี้ เจ้ายังมีอ้าย