ผู้บ่าวรถแห่แหย่ลูกสาวเจ้าภาพ

 มนต์แคน แก่นคูน หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรถแห่แหย่ลูกสาวเจ้าภาพ มนต์แคน แก่นคูน x แพ็กกี้ สกลนรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

 Dm  บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก Dm  บ่ได้ดอกบ่ได้ดอก

Dm C | Dm |Gm Am | Dm C | Dm C | Dm |

อุกอั่งเอ้Dmา มักลูกสาวเจ้าภาพยิ้มต้อนรับบ่าวนักร้องรถแห่ฮ้องหม่วน ๆGm เด้อ น้องคอยเทคแคร์ผู้บ่าวรถแCห่ จ๊วดให้เจิAmดแนอ้าDmจ๊วดเลยอ้าย จ๊วดเลย

Dm C | Dm |Gm Am | Dm C | Dm C | Dm |

งามเอาฮ้Dmาย เต้นกระจายไหง่ง่องจนบ่าวนักร้องอยากขอไอดีไลน์พ้อหน้าแวบ ๆGm สิปากหวานมาใส่ฮ้องเพลงเถาะอ้Cาย จ้างมาแพAmงอยู่เด้

Dm | A# |C | Dm |

เดี๋ยวมันสิบ่กุ้ม เดี๋ยวมันสิบ่กุ้มหึ่ย มะเค็มแท้

เซิ่นหล่าเซิ่A#น เอ้า เซิ่Cนหล่าเซิ่Dmเซิ่นหล่าเซิ่A#น เอ้า เซิ่Cนหล่าเซิ่Dmบ่ต้องป่อนเงิA#น อ้ายอยากขอเบCอร์คนเDmท่ลูกสาวเจ้าภาFพ อยากเป็นลูกเขยอีแม่เจ้าเGmบ่ได้ดอกเด๊Cะ ได้แล้Am Dmวสิเทกัน

Dm C | Dm |Gm Am | Dm C | Dm C | Dm |

โอ๊ย ขี้ถี่หลาย ขอแนบ่ได้ดอก บ่ได้ดอก โอ๊ย ได้สาบ่ได้ดอก บ่ได้ดอก โอ๊ะเนาะ

คือโพดโพแDmท้ บ่าวรถแห่น้อยใจสิฮ้องเพลงใด๋ ท้อใจไหวหวั่นผู้บ่าวรถแGmห่ มื้อนึงไปหลายงานผู้สาวเป็นตัCน สิหยุมกัAmนในไลน์

Dm C | Dm | C | Dm |

โพดโพหลาย ไอดีไลน์ อ้ายขอแนบ่ได้ดอก บ่ได้ดอกคะสั้นขอเฟซ หรือไอจีกะได้บ่ได้ดอก บ่ได้ดอกโอ๊ยเนาะ โพดโพ โพดโพ

 Dm  คือหลายคือหลายเด้น้อง   คือหลายคือหลายเด้น้อง   บ่าวนักร้องเหงาใจแท้เด   สาวเจ้าภาพ ล่ะผู้งาม ผู้เท่   เพิ่นเทอ้าย บ่าวรถแห่   สิแอละแน กับไผน้อ   สิโอ๋ล่ะนอ กับไผล่ะฮะเนี่ย   โอ๊ย คือบ่มีวาสนาแท้น้อ

Dm C | Dm |Gm Am | Dm |
A# | C | Dm |

* | ** |

Dm C | Dm |Gm Am |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm C | Dm C | Dm |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรถแห่แหย่ลูกสาวเจ้าภาพ มนต์แคน แก่นคูน x แพ็กกี้ สกลนรี

เนื้อเพลง ผู้บ่าวรถแห่แหย่ลูกสาวเจ้าภาพ มนต์แคน แก่นคูน x แพ็กกี้ สกลนรี บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก บ่ได้ดอกบ่ได้ดอก อุกอั่งเอ้า มักลูกสาวเจ้าภาพ ยิ้มต้อนรับบ่าวนักร้องรถแห่ ฮ้องหม่วนๆเด้อ น้องคอยเทคแคร์ ผู้บ่าวรถแห่ จ๊วดให้เจิดแนอ้าย จ๊วดเลยอ้าย จ๊วดเลย งามเอาฮ้าย เต้นกระจายไหง่ง่อง จนบ่าวนักร้องอยากขอไอดีไลน์ พ้อหน้าแวบๆสิปากหวานมาใส่ ฮ้องเพลงเถาะอ้าย จ้างมาแพงอยู่เด้ เดี๋ยวมันสิบ่กุ้ม เดี๋ยวมันสิบ่กุ้ม หึ่ย มะเค็มแท้ เซิ่นหล่าเซิ่น เอ้า เซิ่นหล่าเซิ่น เซิ่นหล่าเซิ่น เอ้า เซิ่นหล่าเซิ่น บ่ต้องป่อนเงิน อ้ายอยากขอเบอร์คนเท่ ลูกสาวเจ้าภาพ อยากเป็นลูกเขยอีแม่เจ้าเด บ่ได้ดอกเด๊ะ ได้แล้วสิเทกัน โอ๊ย ขี้ถี่หลาย ขอแน บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก โอ๊ย ได้สา บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก โอ๊ะเนาะ คือโพดโพแท้ บ่าวรถแห่น้อยใจ สิฮ้องเพลงใด๋ ท้อใจไหวหวั่น ผู้บ่าวรถแห่ มื้อนึงไปหลายงาน ผู้สาวเป็นตัน สิหยุมกันในไลน์ โพดโพหลาย ไอดีไลน์ อ้ายขอแน บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก คะสั้นขอเฟซ หรือไอจีกะได้ บ่ได้ดอก บ่ได้ดอก โอ๊ยเนาะ โพดโพ โพดโพ คือหลายคือหลายเด้น้อง คือหลายคือหลายเด้น้อง บ่าวนักร้องเหงาใจแท้เด สาวเจ้าภาพ ล่ะผู้งาม ผู้เท่ เพิ่นเทอ้าย บ่าวรถแห่ สิแอละแน กับไผน้อ สิโอ๋ล่ะนอ กับไผล่ะฮะเนี่ย โอ๊ย คือบ่มีวาสนาแท้น้อ