อัสดง

 Phumin อินดี้โฟล์ก อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อัสดง Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)เรียบเรียง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)โปรดิวเซอร์: Suem reccordสังกัดค่าย: Suem reccord

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

แสงBmตะวัน..เริ่มลาขอบฟ้F#mาลงไปทุกทีกับไGอ้คน ๆ นี้A นั่งเหงาอยู่ริมDระเบียงได้Bmยินเสียง..แผ่วลF#mมก้องมาแต่ไกลมองเห็นGเจ้านกฝูงใหญ่Aเริ่มบินกลับรัD

แต่ใยฉันGถึงยังเคว้งคว้างมองไม่เห็F#mนเส้นทางที่หวังคิดGถึงคนต้นทาAงมากมายเหลือDเกิน

ฝากความรัBmกให้ลมพาไปฝากดวงใF#mจให้ล่องลอยตามฝากถาGม..คนที่บ้าAนเป็นจั่งใDด๋อยู่ทางนี้Bmลูกสบายดี อิพ่ออิแF#mม่บ่ต้องเป็นห่วงคิดGถึงต้นบักม่วAง คึดฮอดบ้านDหลายหาBmกอิหยังดีขึ้น จะกลับไF#mปแนบซบเคียงกายรอGลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อAแม่

วันBmคืนผ่าน แต่ยังคิดถึงF#mอยู่ทุกนาทีอัสGดงยามนี้A นั่งเหงาอยู่ริมDระเบียงคิดBmถึงเสียง..เป่าแคF#mนของพ่อจับใจอิจฉาGเจ้านกฝูงใหญ่Aพร้อมกันกลับDรัง

* | ** |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |Bm | Bm |

** | ** |

Bm | Bm | Bm | Bm | ( x2 )คอร์ดเพลง อัสดง Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี

เนื้อเพลง อัสดง Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี แสงตะวัน เริ่มลาขอบฟ้าลงไปทุกที กับไอ้คนๆนี้ นั่งเหงาอยู่ริมระเบียง ได้ยินเสียง แผ่วลมก้องมาแต่ไกล มองเห็นเจ้านกฝูงใหญ่เริ่มบินกลับรัง แต่ใยฉันถึงยังเคว้งคว้าง มองไม่เห็นเส้นทางที่หวัง คิดถึงคนต้นทางมากมายเหลือเกิน ฝากความรักให้ลมพาไป ฝากดวงใจให้ล่องลอยตาม ฝากถาม คนที่บ้านเป็นจั่งใด๋ อยู่ทางนี้ลูกสบายดี อิพ่ออิแม่บ่ต้องเป็นห่วง คิดถึงต้นบักม่วง คึดฮอดบ้านหลาย หากอิหยังดีขึ้น จะกลับไปแนบซบเคียงกาย รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อแม่ วันคืนผ่าน แต่ยังคิดถึงอยู่ทุกนาที อัสดงยามนี้ นั่งเหงาอยู่ริมระเบียง คิดถึงเสียง เป่าแคนของพ่อจับใจ อิจฉาเจ้านกฝูงใหญ่พร้อมกันกลับรัง