เธออิรับได้หม้าย

 ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธออิรับได้หม้าย ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปอนด์ เด็กนอกท่องเรียบเรียง: เสก ผานชื่นสังกัดค่าย: LerMusicติดต่องานแสดง: 0937380249

G | D |Em | D |

หยบแลGมาตั้งนาน ไม่รู้Dมีแฟนแล้วหม้ายน่ารักEmใช้ได้ พี่มีใจไห้ รู้หม้ายDน้อง

หรือน้องชอบGคนหนุ่มเมืองกรุงกับพี่Dเลยไม่หัEmนมองหรือพี่ไม่มีCอะไรไห้น้อง ไห้น้องDใช่หม้าย..

มีBmแต่ความจริงใจ น้องอีรักEmหม้ายไม่Bmได้มีเงินทอง กลัวน้องอีรับEmไม่ได้อยากไห้เธอCเข้าใจผู้ชาย..ก็บ้าน ๆD ..

ก็ไม่ได้ใช้ไอโฟGน และไม่มีรถป้ายแดDและก็ไม่มีแบงEmค์เทา ๆ ไห้ เธDอใช้มีแต่พวงข้าGง ทุกหญ้าวัวร้ายD ๆแล้วเธออิรับได้หม้Emาย เด็กนอกท่องอย่างเรD

อยากจะบอกเธอสักคำG..ว่าถูกใจอย่างแรDแล้วไม่ได้มาแหEmลงขี้หก ไห้ตายDเปล่าก็เธออยู่สวยพันนี้G และสากลัวไม่เอDถานะของเขCา.. (กลัวจะรัDบคนอย่างเราไม่ได้)

G | Bm |Em | Bm |

* | ** | ** |

G | Bm |Em | Bm |

ถานะCของเขา..D   อยู่สูงหว่าเราใช้ได้G..คอร์ดเพลง เธออิรับได้หม้าย ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง

เนื้อเพลง เธออิรับได้หม้าย ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง หยบแลมาตั้งนาน ไม่รู้มีแฟนแล้วหม้าย น่ารักใช้ได้ พี่มีใจไห้ รู้หม้ายน้อง หรือน้องชอบคนหนุ่มเมืองกรุง กับพี่เลยไม่หันมอง หรือพี่ไม่มีอะไรไห้น้อง ไห้น้องใช่หม้าย มีแต่ความจริงใจ น้องอีรักหม้าย ไม่ได้มีเงินทอง กลัวน้องอีรับไม่ได้ อยากไห้เธอเข้าใจผู้ชาย ก็บ้านๆ ก็ไม่ได้ใช้ไอโฟน และไม่มีรถป้ายแดง และก็ไม่มีแบงค์เทาๆไห้ เธอใช้ มีแต่พวงข้าง ทุกหญ้าวัวร้ายๆแล้วเธออิรับได้หม้าย เด็กนอกท่องอย่างเรา อยากจะบอกเธอสักคำ ว่าถูกใจอย่างแรง แล้วไม่ได้มาแหลงขี้หก ไห้ตายเปล่า ก็เธออยู่สวยพันนี้ และสากลัวไม่เอา ถานะของเขา (กลัวจะรับคนอย่างเราไม่ได้) ถานะของเขา อยู่สูงหว่าเราใช้ได้